Galicyjski Rynek w Sanoku jednym z 7 Cudów Funduszy Europejskich

02-06-2014

Rynek w Sanoku. fot. POIiŚRynek w Sanoku. fot. POIiŚ

Rynek w Sanoku. fot. POIiŚfot. POIiŚ

Rynek w Sanoku. fot. POIiŚfot. POIiŚ

 

Projekt pn.„Galicyjski Rynek - – budowa sektora miejskiego w Parku Etnograficznym w Sanoku”, realizowany w ramach XI Priorytetu PO IiŚ, dołączył do grona najciekawszych projektów turystycznych i rekreacyjnych. Podczas gali wręczenia nagród siódmej edycji konkursu „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”, która odbyła się 29 maja 2014 r. został laureatem w kategorii „obiekt turystyczny” oraz  zwyciężył w głosowaniu internautów.

Galicyjski Rynek nie bez powodów został uznany za jedno z najlepszych przedsięwzięć pokazujących wpływ unijnych środków na rozwój Polski i zachodzące w niej zmiany. Projekt polegał na rekonstrukcji centrum galicyjskiego miasteczka z równoczesnym pokazaniem wszystkich jego funkcji - społecznych, gospodarczych i kulturowych. W ramach przedsięwzięcia wzniesiono i zrekonstruowano 29 obiektów, w tym 26 o charakterze mieszkalnym, mieszkalno-produkcyjnym, mieszkalno-handlowym i mieszkalno-usługowym. Wokół  czworokątnego budynku brukowanego „kocimi łbami” znalazły się m.in. karczma z kręgielnią, poczta, urząd gminy, apteka, remiza strażacka, sklep kolonialny, trafika, domy żydowskie, warsztaty: stolarski, zegarmistrzowski, fryzjerski, krawiecki, szewski, piekarski i fotograficzny. Na terenie miasteczka znajduje się ok. 3,5 tys. eksponatów muzealnych.  Na rynku miejsce znalazły obiekty przeznaczone na cele wystawiennicze, edukacyjno-konferencyjne i recepcyjne oraz budynki przeznaczone na pokoje gościnne. Najmłodsi mogą brać udział w atrakcyjnych warsztatach edukacyjnych prowadzonych przez pracowników Muzeum Ludowego, podczas których prezentowana jest specyfika dawnych zawodów m.in. szewca, fryzjera, krawca, nauczyciela, zegarmistrza, stolarza, fotografa, zajęcia w sklepie kolonialnym, aptece, urzędzie gminy, w domach żydowskich oraz na starej kręgielni. Ponadto, na Galicyjskim Rynku odbywają się Jarmarki Bożonarodzeniowe oraz Wielkanocne, Wielkie Pikniki Rodzinne oraz „Galicyjska Graciarnia”, czyli giełda antyków.

Warto również wspomnieć o innych projektach z sektora kultury docenionych w tegorocznej edycji konkursu.  Wśród 18 finałowych inwestycji znalazło się Europejskie Centrum Numizmatyki Polskiej w Muzeum Narodowym w Krakowie, nominowane w kategorii „zabytek”. Projekt realizowany w ramach XI Priorytetu PO IiŚ „Kultura i dziedzictwo kulturowe” polegał na remoncie XIX-wiecznego pałacyku Czapskich oraz unikalnego pawilonu muzealnego. Stworzono nowoczesną ekspozycję, ukazującą historię mennictwa polskiego na przykładzie najcenniejszych monet, medali i banknotów, a także prezentującą starodruki, mapy i rękopisy.

Wśród nominowanych w kategorii „rewitalizacja” znalazł się również projekt pn. „Regio Ferrea – renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowej huty żelaza w Starachowicach”. Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz z Promesy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zachęcamy do zapoznania się ze wszystkimi projektami nominowanymi i nagrodzonymi w konkursie „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”. Informacje i opisy inwestycji dostępne są na stronie http://polskapieknieje.gov.pl/.powrót