Gloria Deo. Rzemiosło w służbie religii

08-10-2010

Kielichy, świeczniki, skarbony, dzwonki, relikwiarze i wiele innych przedmiotów sakralnych można będzie oglądać na tej wystawie. W sumie pokazanych zostanie prawie 500 obiektów powstałych w okresie od XII do XX wieku.

Okazją do zorganizowania tej ekspozycji jest przypadająca w 2010 roku 200. rocznica powstania pierwszego publicznego muzeum we Wrocławiu - Królewskiego Muzeum Sztuki i Starożytności. W 1810 przekazano do niego cenne wyposażenie śląskich klasztorów zlikwidowanych w wyniku sekularyzacji. Cześć tych zbiorów przetrwała do dziś i stanowi jedną z najcenniejszych kolekcji Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

Jednym z najważniejszych eksponatów będzie tak zwany Pucharek świętej Jadwigi, który powstał w jednym z najlepszych ośrodków złotnictwa europejskiego - Augsburgu. Według legendy pucharek należał do świętej Jadwigi. Jednak związku pucharku z popularną świętą nie należy traktować poważnie, ponieważ obiekt został wykonany w okresie renesansu, wiele lat po śmierci świętej. Trzynastowieczna data znajdująca się na spodzie pucharka, została tam prawdopodobnie umieszczona później. Mogło to mieć związek z działaniami rady Miejskiej Wrocławia, która zwracając uwagę na pochodzenie posiadanego obiektu chciała podkreślić swoją rangę. Na wystawie zobaczymy też między innymi 17-wieczny fotel z kościoła pw. Świętej Trójcy w Żórawinie, na którym 31 maja 1997 roku siedział papież Jan Paweł II podczas powitania na wrocławskim lotnisku, a także piękne cyborium z ok. 1730 r. wykonane przez wybitnego wrocławskiego złotnika Johanna Christopha Müllera, świeczniki szabatowe i najstarszą balsaminkę ze zbiorów wrocławskiego Muzeum Narodowego pochodzącą z XVI w.. Religię prawosławną będę reprezentowały głównie ikony, w tym trzyczęściowa ikona podróżnicza z XVIII wieku.

Kuratorka wystawy chce pokazać, jak wyglądało życie religijne mieszkańców Śląska od XII do XX wieku, przedstawić historię i programy ideowe zawarte w dziełach sztuki najważniejszych wyznań na Śląsku – katolicyzmu, protestantyzmu, judaizmu i prawosławia.
„Ze względu na dominującą rolę na Śląsku dwóch wyznań chrześcijańskich: katolicyzmu i luteranizmu konfesji augsburskiej większość zgromadzonych zabytków stanowią przedmioty wykorzystywane przez te wspólnoty – tłumaczy Małgorzata Korżel-Kraśna - w związku z podobieństwami występującymi między nimi w liturgii i wystroju kościołów czasem trudno orzec, do którego kościoła te obiekty przynależą. Dopiero analiza formy, dekoracji i programów ikonograficznych pozwalała w niektórych wypadkach rozstrzygnąć tę kwestię”.
Wystawie będzie towarzyszył dwutomowy katalog zbiorów będący pierwszym w Polsce opracowaniem naukowym rzemiosła sakralnego w kolekcji muzealnej.

18 października 2010 – 31 stycznia 2011

Kuratorka: Małgorzata Korżel-Kraśna
 powrót