Goshka Macuga w warszawskiej Zachęcie

01-12-2011

Macuga należy do grona najbardziej znanych w świecie artystek współczesnych. Urodzona w Polsce, zamieszkała w Londynie, w 2008 roku była nominowana do prestiżowej Nagrody Turnera. Wystawa w Zachęcie to jej pierwsza indywidualna prezentacja w instytucji publicznej w Polsce.

Goshka Macuga tworzy przeważnie instalacje, często wykorzystując prace innych artystów, poruszając się pomiędzy różnymi technikami i stylami. Jej metoda pracy nazywana jest "archeologią kultury" i opiera się w dużej mierze na badaniu archiwów związanych z historią instytucji. Dowodzi tego także projekt stworzony specjalnie dla Zachęty na wystawę "Bez tytułu".

Z okazji obecnej ekspozycji Macuga przygotowała pracę dotyczącą cenzury w sztuce polskiej po 1989 roku, a także wszelkich ataków na obiekty sztuki, artystów, kuratorów czy dyrektorów. Punktem wyjścia do projektu są zdarzenia związane z Zachętą: głośne zniszczenia fotografii z serii "Naziści" Piotra Uklańskiego oraz rzeźby "La nona ora" Maurizia Cattelana, ale praca Macugi uwzględnia także cenzurę i ataki, do jakich dochodziło w innych instytucjach w Polsce.

Przygotowując projekt wystawy, w sposób typowy dla swojej metody pracy Macuga sięgnęła do historii instytucji, w której prezentowana jest wystawa. Punktem wyjścia do realizacji projektu stały się jak zawsze archiwa, dokumentacja wystaw, teczki z materiałami o artystach wystawiających w Zachęcie, całe półki segregatorów z wycinkami prasowymi i zdjęciami, jak również księgi wpisów, skarg, wniosków, a także e-maile i listy - korespondencja prywatna i oficjalna napływająca do Zachęty.

Wystawa składa się w dużej mierze z tych wszystkich materiałów, w takiej ilości, w jakiej się zachowały i są dostępne. To one wpłynęły na koncepcję prac, które częściowo zainspirowane zostały dokonaniami innych artystów: Tadeusza Kantora, Oscara Bony'ego, Richarda Hamiltona.

Obok 14-metrowej tablicy z wycinkami prasowymi, dokumentami i listami na wystawie znajdują się litografie, serigrafie, monumantalna rzeźba oraz fotogobelin. W przeciwieństwie do wcześniejszych wystaw Macugi, złożonych z prac o czasami trudno rozpoznawalnych relacjach, prace w Zachęcie wydają się snuć nić jasnych powiązań obrazujących główne konteksty cenzury, sytuacji, do jakich doszło w galerii i poza nią.

Pokaz poprzedziło kilkumiesięczne przeszukiwanie i badanie prywatnych archiwów oraz dokumentacji instytucji. Celem artystki jest zbudowanie poprzez wystawę nowych znaczeń i zaproponowanie widzom możliwości ponownego odczytania faktów i artefaktów.

Goshka Macuga urodziła się w 1967 roku w Warszawie. Studiowała w Central Saint Martins School of Art i w Goldsmiths College w Londynie. W 2008 roku znalazła się w gronie czterech nominowanych do prestiżowej nagrody Turner Prize, przyznawanej najwybitniejszym młodym brytyjskim artystom. Wystawiała m.in. w Whitechapel i Tate Britain w Londynie oraz w Kunsthalle Basel. W kwietniu 2011 roku otworzyła indywidualną wystawę w Walker Art Center w Minneapolis. Weźmie też udział w najbliższej (2012) edycji Documenta w Kassel. Mieszka i pracuje w Londynie.

Kuratorka: Maria Brewińska.

Otwarcie: 2 grudnia 2011, godz. 19:00.
Wystawa czynna do 19 lutego 2012.

Zachęta Narodowa Galeria Sztuki
Plac Małachowskiego 3, 00-916 Warszawa
tel. (+48 22) 827 58 54, 556 96 00
fax (+48 22) 827 78 86


powrót