Grassomania 2011: Pragnienia, tęsknoty...

10-01-2012

Grassomania 2011 - wystawa "Pragnienia, tęsknoty...", film "Erased/Nieobecni", warsztaty "Mapa marzeń", performance "Mantykora", spotkanie "Roszczenia-pragnienia, ochoty-tęsknoty". Gdańsk, 16 grudnia 2011 - 29 stycznia 2012.

W roku 2011 Grassomania przybiera formę wystawy zbiorowej w Gdańskiej Galerii Güntera Grassa. Na wystawę złożą się m.in. instalacje, wideo, fotografie, malarstwo i ceramika. Otwarcie nastąpi 16 grudnia 2011 o godzinie 19:30. Finisaż: 29 stycznia 2012, godz. 16:30.

- W twórczości Güntera Grassa przewija się bardzo często motyw tęsknoty. Wynika on choćby z faktu, że pisarz musiał opuścić miasto, w którym przyszedł na świat. Kierując się tym kluczem, zaprosiliśmy do udziału w wystawie trójmiejskich artystów, którzy z różnych względów - podobnie, jak Grass - również stąd wyjechali - mówi Iwona Bigos, dyrektor Gdańskiej Galerii Güntera Grassa.

Zaznaczyła ona, że także prace poszczególnych artystów zostały dobrane pod kątem tematyki tegorocznej Grassomanii czyli "pragnienia i tęsknoty".

Zaproszeni artyści w swoich pracach opowiedzą o pragnieniach, tęsknotach: Anna Baumgart, Małgorzata Dobke, Agnieszka Korejba, Aneta Regel-Deleu, Jarosław Fliciński, Marcin Kaliński, Tomasz Śliwiński, Christian Tomaszewski. Kuratorką wystawy jest Maria Sasin.

Wystawie będą towarzyszyć także inne wydarzenia, m.in.: pokaz filmów, warsztaty artystyczne dla dzieci, koncert, seria spotkań i performance Rafała Dziemidoka.

Czym są pragnienia? Niespełnionymi marzeniami, które frustrują? A może są siłą, która skłania do odkrywania swoich potrzeb i fascynacji? Tęsknota mogłaby być smutkiem i żalem po tym, do czego już się nigdy nie wróci lub stałym, bezpiecznym wspomnieniem w pamięci, do którego zawsze można sięgnąć i znaleźć w nim ukojenie. W wystawie "Pragnienia, tęsknoty..." w trzeciej odsłonie Festiwalu Grassomania biorą udział artyści związani z Trójmiastem, którzy żyją i tworzą w innych miastach Polski i za granicą. Prezentowane na wystawie prace są próbą odpowiedzi na pytanie, czym mogą być "pragnienia, tęsknoty". Realizacje Jarosława Flicińskiego, Anety Regel-Deleu czy Agnieszki Korejby są wyrazem zmagań z formą, poszukiwań idealnego kształtu i właściwego koloru. Przepełnione niepokojem i tajemnicą fotografie Marcina Kalińskiego i instalacja Małgorzaty Dobke kierują widza w świat podświadomości i snu, gdzie głęboko ukryte (uwięzione?) pragnienia domagają się uwolnienia.

Performance Rafała Dziemidoka także dotyka trudnego do nazwania, naznaczonego symbolami wewnętrznego świata człowieka, gdzie marzenia i lęki mieszają się ze snem. Natomiast film Tomasza Śliwińskiego opowiada poruszającą historię, w której nadzieję i radosne oczekiwanie przerywa niespodziewane wydarzenie. Swoistą interwencją, próbą wtargnięcia do wnętrza filmu jest praca Christiana Tomaszewskiego, który eksperymentując z filmową formą, przetwarza dwa kultowe dzieła światowego kina, zakłócając tym samym ich dotychczasową autonomię. Zewnętrzna instalacja - neon Anny Baumgart - odnosi się do ogromnego pragnienia wolności i równości w wypowiadaniu własnych idei, jednocześnie przywołując fascynacje i tęsknoty za czymś odległym i nieznanym.

Czas i miejsce wystawy:

Program Festiwalu "Grassomania 2011: pragnienia i tęsknoty"

Tegoroczna Grassomania będzie trzecią edycją tej imprezy. Każda z nich przygotowywana była pod nieco innym kątem. Pierwsza - zorganizowana przed dwoma laty - przebiegała pod hasłem "Grassomania - tożsamość miejsca", drugiej z kolei - Grassomanii 2010 - przyświecało hasło "Czas i Grass".powrót