Grupa Wyszehradzka- spotkanie ministrów kultury

31-05-2012

W spotkaniu Ministrów Kultury Państw Grupy Wyszehradzkiej w dniach 31 maja- 01 czerwca w Pradze, będzie uczestniczył  Minister Bogdan Zdrojewski. Posiedzenie to poprzedzi polskie przewodnictwo Grupie, które rozpocznie się w lipcu 2012 r. i potrwa do czerwca 2013 r.

Podczas rozmów, szefowie resortów kultury Polski, Czech, Słowacji i Węgier wezmą udział w debacie zatytułowanej „Wspieranie kultury w kontekście jej ekonomicznego potencjału”, zapoznają się z raportem ekspertów, koordynujących współpracę w dziedzinie kultury krajów Grupy oraz podpiszą Komunikat końcowy, zawierający najważniejsze plany i wspólne inicjatywy na następne lata.

Podczas pobytu w Pradze, ministrowie kultury Polski i Słowacji - Bogdan Zdrojewski i Marek Madaric podpiszą „Program współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Słowackiej na lata 2012-2014”.powrót