Hajnówka 2010

17-05-2010

XXIX edycja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2010”, organizowana pod Patronatem Honorowym Prezydenta RP, Ministra Kultury RP i Patronatem Artystycznym Krzysztofa Pendereckiego to kolejne święto muzyki cerkiewnej, które odbędzie się w Białymstoku, w dniach 19-23 maja 2010 r.  w Operze i Filharmonii Podlaskiej.

Tradycyjnie festiwalowe koncerty odbędą się również w Warszawie, Krakowie i innych miejscowościach. Niektórych wykonawców można będzie wysłuchać również w Białowieży, gdzie w ramach „V Białowieskich Dni Muzyki Sakralnej” 21 i 22 maja zaprezentują oprócz muzyki cerkiewnej również muzykę kościoła katolickiego i protestanckiego.

Wydarzeniem artystycznym w tym roku będzie niewątpliwie koncert Państwowego Rosyjskiego Chóru im. A. Jurłowa z Moskwy, który pod dyr. G. Dmitriaka, z programem: „Skarby rosyjskiej muzyki chóralnej” 16 maja wystąpi w Sali Koncertowej Filharmonii Narodowej w Warszawie.

Rok bieżący jest rokiem rocznic urodzin wielkich twórców muzyki cerkiewnej takich jak: P. Czajkowski, N. Dilecki, W. Kalinnikow, W. Titow, czy A. Pärt. Czynimy starania, aby pamięć o tych kompozytorach znalazła swoje odbicie w repertuarze wykonywanym na festiwalu.

Swój dostojny Jubileusz obchodzi w tym roku również Romuald Twardowski, którego zasług dla rozwoju muzyki cerkiewnej i festiwalu nie sposób przecenić. Tę rocznicę urodzin zauważamy w sposób szczególny. W czasie Koncertu Inauguracyjnego wykonana zostanie festiwalowa premiera Jego dzieła „Liturgii Kijowskiej”.

Tegoroczną uroczystość otwarcia Festiwalu rozpoczniemy tradycyjnie średniowiecznymi hymnami w wykonaniu ubiegłorocznych laureatów. „Gaude Mater Polonia” wykonają połączone białostockie chóry: Wyższej Szkoły Administracji Publicznej i Chór Kościoła Chrześcijan Baptystów, zaś hymnem „Świętym Ziemi Ruskiej” odpowie Państwowy Rosyjski Chór im. A. Jurłowa, wykonujący później „Liturgię” Romualda Twardowskiego. Będzie to symboliczne przypomnienie o ciągłej otwartości imprezy organizowanej w formule Muzycznego Forum Wschodu i Zachodu. Podkreśleniem tej formuły będzie zorganizowane w czasie trwania festiwalu „Spotkanie Kompozytorów Wschodu i Zachodu”.

Chęć udziału w tegorocznej edycji Festiwalu zgłosiło 56 chórów z 20 krajów świata.

Organizatorzy wybrali i zaproponowali udział 25 chórom. Wystąpią one w przesłuchaniach konkursowych w dn. 20-22 maja i będą oceniane w następujących kategoriach chórów:

Wyniki konkursu i wręczenie nagród nastąpi 23 maja. Tego samego dnia, w czasie Koncertu Galowego, zaprezentujemy zwycięzców Festiwalu.powrót