Historia Pomarańczowej Alternatywy przypomniana w Krakowie

20-06-2011

Wystawa "Pomarańczowa Alternatywa. Happeningiem w komunizm" prezentuje - po raz pierwszy tak obszernie - historię jednego z ciekawszych zjawisk kultury niezależnej lat 80. w Polsce.

Zainicjowany we Wrocławiu ruch Pomarańczowej Alternatywy wraz z jego charyzmatycznym liderem - "Majorem" Waldemarem Fydrychem, na stałe zapisał się w świadomości generacji Polaków, zaś malowane na murach postacie krasnali to jedne z jego najbardziej rozpoznawalnych symboli. Prekursorki charakter podejmowanych przez członków ruchu działań, na które składały się akcje uliczne, interwencje i kolportaż materiałów drukowanych wpłynął na zainteresowanie tematem badaczy z dziedziny socjologii, antropologii, sztuki, historii czy politologii.

Utrzymane w kontestacyjno-prześmiewczej konwencji wydarzenia (np. marsze krasnoludków lub akcje rozdawania - deficytowego wówczas - papieru toaletowego) obnażały absurdy okresu komunizmu, ośmieszały aparat władzy, a po roku '89 stanowiły komentarz do aktualnej sytuacji politycznej i społecznej. Wykorzystywane metody i język prowadzonych działań wykazywały silny wpływ surrealizmu i pokrewieństwo z ruchem dada.

Wystawa pokazuje narodziny i rozwój Pomarańczowej Alternatywy, a jej narracja osadzona jest na tle historii politycznej i społecznej Polski oraz całego regionu Europy Środkowej lat 80. XX wieku, a także późniejszej transformacji systemowej.

Dla starszego pokolenia krakowska ekspozycja stanowi nostalgiczną podróż do przeszłości, jest przypomnieniem, ale też całościowym spojrzeniem na absurdy komunizmu i współczesnej rzeczywistości. Dla ludzi młodych to intrygująca i inspirująca lekcją historii. I wreszcie dla odbiorców obcojęzycznych - lekcja historii politycznej i społecznej za Żelazną Kurtyną, obraz rzeczywistości widzianej przez pryzmat sztuki ulicy.

Na wystawę składa się bogaty materiał archiwalny: oryginalne zdjęcia, dokumentacja filmowa, druki ulotne, wielkoformatowe powiększenia, eksponaty z epoki. Siłą wystawy jest także scenograficzny rozmach aranżacji, wykorzystującej stosowane podczas akcji Pomarańczowej Alternatywy rekwizyty (repliki w skali 1:1).

Pendant do wystawy stanowią prace wykonane przez współczesnych artystów i umieszczone w przestrzeni miasta. Punktem wyjścia dla ich powstania była historia Pomarańczowej Alternatywy - zaproszeni twórcy wydobywają z dziejów PA , to co dla nich najbardziej ciekawe i intrygujące. Jednocześnie miejsce ekspozycji tych projektów - miasto, odwołuje się do ulicznego charakteru PA.

Wystawie towarzyszy publikacja, która obok warstwy ilustracyjnej, zawiera kilkanaście artykułów analizujących fenomen Pomarańczowej Alternatywy z perspektywy różnych dziedzin: historii, polityki, socjologii, kulturoznawstwa, historii sztuki, teatrologii. Poszczególni autorzy ustosunkowują się krytycznie do zagadnienia ruchu happeningowego, czyniąc z niego punkt wyjścia dla swoich rozważań, ich przedmiot, ale także tło dla ukazania szerszych zjawisk, jakim były sztuka ulicy, ruchy społeczne czy rzeczywistość PRL-u. Wśród autorów są m.in. Bronisław Misztal, Padraic Kenney, Jurij Andruchowycz, Michał Ogórek.

Wystawa czynna od 19 czerwca do 2 października 2011.

Międzynarodowe Centrum Kultury
Rynek Główny 25, 31-008 Kraków


powrót