Historie ucha

15-03-2011

Projekt "Historie ucha" ukazuje wielopłaszczyznowe powiązania między sztukami wizualnymi a dźwiękiem. Do udziału w prezentacji zaproszono artystów - autorów plakatów promujących Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena: Grupę Twożywo, Bartka Materkę, Marcina Maciejowskiego oraz autorkę przyszłorocznej oprawy graficznej festiwalu, Annę Molską.

Punktem odniesienia dla pokazywanych na wystawie prac jest film Maurizio Kagela "Ludwig van" z 1969 roku. Argentyński kompozytor i reżyser porusza w nim m.in. zagadnienie schizofonii, a więc zerwania związku między widzeniem i słyszeniem.

Odnosząc się do audiowizualnego eksperymentu Kagela, autorzy ekspozycji w Zachęcie proponują bardzo szerokie ujęcie tematu dźwięku i jego percepcji. Projekt przygotowywany przez Bartka Materkę, oparty na gestach języka migowego, koncentruje się na problemach zaburzeń słuchu i głuchoty. W tę tematykę wpisuje się również praca Anny Molskiej bazująca na odkrytym przez nią rodzinnym archiwum. Artystka sięgnęła do bogatej dokumentacji pracy naukowej swojego dziadka, przez szereg lat prowadzącego badania nad propagacją (rozprzestrzenianiem się) fal dźwiękowych.

Muzyka jest także obecna na obrazach Marcina Maciejowskiego i w pracach Grupy Twożywo. Artyści Twożywa - Mariusz Libel i Krzysztof Sidorek - oprócz pokazywanej w Zachęcie serii grafik inspirowanych twórczością Emila Ciorana zrealizują także specjalny projekt w przestrzeni miejskiej. Ich murale odwoływać się będą zarówno do własnych fascynacji muzycznych, jak i uniwersalnych idei związanych z muzyką.

Ekspozycja ma także formę warsztatów wizualno-muzycznych skierowanych do młodych odbiorców sztuki. Warsztaty dotyczą różnego rodzaju dźwięków i sposobów ich percepcji. Dla szerszej publiczności przeznaczony jest bogaty program wydarzeń towarzyszących, obejmujący koncerty i spotkania - pod wspólnym tytułem "Hyperacusis. Muzyka nie dla ucha", których wiodącym tematem są dźwięki niemożliwe do usłyszenia przez ludzi.

Podczas wernisażu wystąpi amerykańska gwiazda elektroakustyki, Mark Bain, który w swym niezwykłym projekcie, przy użyciu różnych czujników sejsmograficznych i systemu nagłośniającego, przeobrazi budynek Zachęty w gigantyczny, drżący instrument dźwiękowy.

Wystawa "Historie ucha" powstała we współpracy ze Stowarzyszeniem im. Ludwiga van Beethovena, organizatorem Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena, który w tym roku odbywa się po raz piętnasty w dniach 9-22 kwietnia. Wizytówką festiwalu są oryginalne projekty plakatów i okładek programów koncertów, do których tworzenia zapraszani są najsłynniejsi współcześni artyści. Do tej pory autorami grafik byli m.in. Modulus Studio, Ryszard Horowitz, Rafał Olbiński, Stasys Eidrigevičius, Andrzej Pągowski, Wilhelm Sasnal, Grupa Twożywo, Bartek Materka i Marcin Maciejowski.

Kurator: Joanna Kordjak-Piotrowska.

Otwarcie: 18 marca 2011, godz. 19:00.
Wystawa czynna do 15 maja 2011.

Zachęta Narodowa Galeria Sztukipowrót