Historyczne tablice z Wiednia trafiły do Muzeum Historii Polski

23-01-2017

Na zdjęciu: Tablica pamiątkowa z dawnego Domu Polskiego w Wiedniufot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Minister Jarosław Sellin przy tablicy pamiątkowej z dawnego Domu Polskiego w Wiedniufot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Tablice pamiątkowe z dawnego Domu Polskiego w Wiedniufot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Tablica pamiątkowa z dawnego Domu Polskiego w Wiedniufot. Danuta Matloch

 

Historyczne tablice pamiątkowe z dawnego Domu Polskiego w Wiedniu zostały oficjalnie przekazane Muzeum Historii Polski. W uroczystości, która odbyła się 23 stycznia br. w siedzibie MKiDN, uczestniczyli m.in. wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin oraz przedstawiciele Polskiej Akademii Nauk i Muzeum Historii Polski.

Przekazane MHP dwie kamienne tablice (1,60 x 1,00 m) to interesujący dokument historyczny - zapis wydarzeń ważnych dla Polaków, którzy mieszkali w Wiedniu, bądź znaleźli się w stolicy Austrii wskutek działań wojennych. Odnotowane tam zostało m.in. powstanie Legionów Polskich, szarża pod Rokitną, Akt 5 listopada 1916 r., odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 r. czy zaślubiny z morzem w 1920 r.

Zabytki te pochodzą z kaplicy św. Elżbiety, która funkcjonowała w Domu Polskim przy Boerhaavegasse 25 w Wiedniu w latach 1914-1920. Kaplica została zlikwidowana, gdy duża część Polaków opuściła Austrię po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Jej wyposażenie przekazano na historyczne Ziemie Wschodnie Rzeczypospolitej, do Dytiatyna, do kaplicy, wzniesionej na polu krwawej bitwy, stoczonej we wrześniu 1920 r. z bolszewikami, określanej mianem „polskich Termopil”. W pomieszczeniu dawnej kaplicy w Wiedniu pozostały wówczas tylko dwie pamiątkowe tablice.

Zdecydowano, że z uwagi na swój charakter, pierwotne umieszczenie w obiekcie sakralnym, jak również elementy zamieszczonych tam treści, tablice mają charakter historyczny, a właściwym miejscem ich ekspozycji jest instytucja muzealna.

2 maja 2016 r. zawarta została umowy darowizny pomiędzy PAN i MHP, na mocy której historyczne tablice pamiątkowe z kaplicy p.w. św. Elżbiety zostały przewiezione do Warszawy i zdeponowane w Muzeum Historii Polski, w którym docelowo mają być eksponowane. Zabytki wymagają przeprowadzenia kompleksowych prac konserwatorskich.

Budynek przy Boerhaavegasse 25, zakupiony w 1908 r. przez Polskie Towarzystwo Szkół Ludowych z przeznaczeniem na Dom Polski, od 1917 r. był siedzibą Fundacji „Dom Polski”. W 1980 r. zapadła decyzja o rozwiązaniu Fundacji i przejęciu jej majątku przez PAN, która budynek wyremontowała i umieściła tu swoją Stację Naukową. Z budynku korzystają obecnie również organizacje polonijne, a swoje siedziby mają w nim: Związek Polaków w Austrii „Strzecha” (zał. w 1894 r. najstarsza organizacja polonijna w Europie) oraz organizacja dachowa, Wspólnota Polskich Organizacji w Austrii „Forum Polonii”.



powrót