I Forum Dziedzictwa Europy Środkowej

08-07-2011

Dziedzictwo kulturowe Europy Środkowej, jego ochrona i promocja oraz zarządzanie nim. To tematy, które są poruszane w czasie rozpoczętego 7. lipca br. I Forum Dziedzictwa Europy Środkowo – Wschodniej. To jedno z pierwszych wydarzeń odbywających się w Krakowie w ramach Prezydencji Polski w Radzie UE.

Na zaproszenie Międzynarodowego Centrum Kultury w spotkaniu uczestniczy ponad 100 ekspertów z kilkunastu krajów. W skierowanym do nich liście minister kultury Bogdan Zdrojewski napisał, że choć istnieją ramy ochrony dziedzictwa wyznaczone przez organizacje takie jak UNESCO, to zapisy konwencji sygnowanych przez dziesiątki państw pozostaną niepełne, jeśli nie będą realizowane w wymiarze regionalnym i transgranicznym.

„I tu widzę szczególną rolę dla państw Grupy Wyszehradzkiej - regionu Europy o wspólnych doświadczeniach i unikalnej spuściźnie kulturalnej, a jednocześnie regionu z bolesną, trudną historią, którą tylko jego mieszkańcy są w stanie dogłębnie zrozumieć. Ta specyfika może zaowocować w bardziej ekspresyjnym wyrażaniu potrzeb i opinii, wspólnym, silnym głosem, który powinny usłyszeć inne regiony” – napisał minister Zdrojewski.

Podczas obrad poruszona zostanie m.in. kwestia ochrony i zarządzania dziedzictwem kulturowym, które nie jest już wyłącznie balastem dla społeczności lokalnych, ale ważnym czynnikiem rozwoju. 

Forum zakończy się 9. lipca br. przyjęciem wspólnej deklaracji skierowanej do instytucji unijnych i  instytucji państw Grupy Wyszehradzkiej.powrót