I Kongres Muzealników Polskich

24-04-2015

Inauguracja I Kongresu Muzealników Polskich. fot. Danuta Matloch Inauguracja I Kongresu Muzealników Polskich. fot. Danuta Matloch

Inauguracja I Kongresu Muzealników Polskich. fot. Danuta Matloch Inauguracja I Kongresu Muzealników Polskich. fot. Danuta Matloch

Inauguracja I Kongresu Muzealników Polskich. fot. Danuta Matloch Inauguracja I Kongresu Muzealników Polskich. fot. Danuta Matloch

Inauguracja I Kongresu Muzealników Polskich. fot. Danuta Matloch Inauguracja I Kongresu Muzealników Polskich. fot. Danuta Matloch

Inauguracja I Kongresu Muzealników Polskich. fot. Danuta Matloch Inauguracja I Kongresu Muzealników Polskich. fot. Danuta Matloch

Inauguracja I Kongresu Muzealników Polskich. fot. Danuta Matloch Inauguracja I Kongresu Muzealników Polskich. fot. Danuta Matloch

Inauguracja I Kongresu Muzealników Polskich. fot. Danuta Matloch Inauguracja I Kongresu Muzealników Polskich. fot. Danuta Matloch

„W polskich muzeach doszło w ostatnich latach do wielkiego przełomu; muzea dodały sobie wiele nowych zadań, stając się ważnymi miejscami kultury” – powiedziała Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzata Omilanowska 23. kwietnia br. otwierając w Łodzi I Kongres Muzealników Polskich. To jedno z największych tego typu wydarzeń w Europie.

Kilkadziesiąt lat temu muzea były tylko instytucjami zajmującymi się ochroną zbiorów i ich udostępnianiem. Dzisiaj to są także placówki edukacyjne, które bardzo intensywnie włączają się w proces edukacji kulturowej społeczeństwa. Stają się miejscami, do których nie przychodzi się jedynie raz w życiu, lecz ciągle się wraca, bo pojawia się w nich wciąż nowa oferta: dla dzieci, młodzieży, seniorów, specjalnych wydarzeń dla lokalnej społeczności – mówiła prof. Omilanowska.

Podczas otwarcia minister wręczyła Srebrne Medale "Zasłużony Kulturze Gloria Artis". Odznaczenia odebrali:

1.            Jarosław Gałęza – dyrektor Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu;

2.            Paweł Jaskanis – dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie;

3.            Michał Niezabitowski – dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa;

4.            Katarzyna Rokosz – kustosz, edukator muzealny;

5.            dr hab. Wojciech Suchocki – dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu;

W drugim dniu kongresu referat programowy pt. "Nowoczesne muzea szansą rozwoju regionalnego i lokalnego " wygłosił Sekretarz Stanu w MKIDN Piotr Żuchowski.

W I Kongresie Muzealników Polskich uczestniczyło 1200 pracowników muzeów z całego kraju. Celem obrad jest określenie kierunków oraz zasad rozwoju polskiego muzealnictwa. Delegaci dyskutowali m.in. na temat sytuacji sektora muzealnego i jego rozwoju, czynników utrudniających skuteczne wykonywanie przez muzea społecznego posłannictwa czy roli muzeów w budowaniu nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego. Gościem specjalnym był profesor Hans-Martin Hinz, przewodniczący Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM).

Spotkanie posłużyło do przedstawienia fenomenu polskich muzeów, znaczenia pracy muzealników i wartości zgromadzonych muzealiów. Celem była refleksja i podjęcie debaty nad obecną kondycją polskich muzeów i zawodu muzealnika oraz roli, jaką spełniają. Kongres został zwołany, by zdiagnozować sytuację polskiego sektora muzealnego i jego ustroju oraz wskazać czynniki, które utrudniają lub uniemożliwiają skuteczne wykonywanie przez muzea społecznego posłannictwa.

W formie uchwał jego uczestnicy zaproponowali rekomendacje legislacyjne i programowe, inicjujące niezbędne zmiany. Zamanifestoweali, że muzealnicy rozumieją współczesność i zawsze poszukują nowoczesnych zastosowań dla swojej działalności.

Współorganizatorami Kongresu: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury i Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz największe stowarzyszenia muzealne - Stowarzyszenie Muzealników Polskich, Polski Komitet Narodowy ICOM i Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej: www.kongresmuzealnikow.pl

Polskie muzea w świetle statystyki (dr hab. Piotr Majewski Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów)powrót