II etap Programu ds. Kultury Partnerstwa Wschodniego

12-10-2010

Komisja Europejska opublikowała ogłoszenie o naborze wniosków na realizację projektów kulturalnych oraz dotyczących społeczeństwa obywatelskiego w  ramach Programu ds. Kultury Partnerstwa Wschodniego.

W ramach wzmacniania sektora kultury w państwach Partnerstwa Wschodniego Komisja Europejska przyjmuje wnioski na realizację projektów w ramach dwóch działań:

a) „Investing in People” (budżet 7 milionów euro)

b) Program ds. Kultury Partnerstwa Wschodniego (budżet 8,4 miliona euro)

Granty dostępne w ramach działania „Investing in People” mieszczą się w zakresie od 250 do 400 tysięcy euro, natomiast w ramach Programu ds. Kultury PW w zakresie 400 do 700 tysięcy euro.

Projekty powinny trwać od 18 do 36 miesięcy.

Szczegółowe cele i kryteria uczestnictwa w programach dostępne są na stronie:

http://www.enpi-info.eu/maineast.php?id=18630&id_type=4&lang_id=450

oraz

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=129338

a także w specjalnym przewodniku opublikowanym przez Komisję Europejską dostępnym pod adresem:

                  https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1286196094141&do=publi.getDoc&documentId=106261&pubID=129338

Termin zgłoszeń upływa 19.11.2010 r. o godz. 24:00.powrót