II nabór wniosków do priorytetu „Literatura”

04-04-2012

Trwa drugi nabór wniosków do priorytetu „Literatura” Programu Ministra „Promocja literatury i czytelnictwa”. Termin składania aplikacji zostaje przedłużony do 7 maja 2012 r.

Celem priorytetu „Literatura” jest rozwój i upowszechnianie literatury oraz wspieranie nowoczesnych form jej udostępniania. W I naborze, który zakończył się 31 listopada 2011 r. dofinansowano 159 projektów na kwotę 3,3 mln zł.

Zapraszamy wszystkich uprawnionych do składania wniosków.

http://mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2012/promocja-literatury-i-czytelnictwa/literatura.phppowrót