III posiedzenie Rady Programowej Kongresu Kultury Polskiej 2009

02-02-2009

30 stycznia 2009 w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego odbyło się III posiedzenie Rady Programowej Kongresu Kultury Polskiej, w którym wzięli udział autorzy "Raportu o stanie kultury".

Posiedzenie Rady Programowej poświęcone zostało dyskusji nad przygotowywanym "Raportem o stanie kultury" i określeniem jego miejsca w programie Kongresu Kultury Polskiej. Kongres, w intencji jego organizatorów i inicjatorów – Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Centrum Kultury oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego - stać się ma forum, podczas którego omówione zostaną najważniejsze problemy związane ze stanem dzisiejszym i rozwojem kultury w Polsce. W posiedzeniu udział wzięli autorzy poszczególnych, przygotowywanych na potrzeby raportu części diagnostycznych, przedstawiając wynik prowadzonych w 2008 roku prac. Dyskusja podczas posiedzenia objęła także kwestie związane z programem Kongresu, szczególnie jego zakresu tematycznego, sesji plenarnych oraz sesji problemowych. Następne posiedzenie Komitetu zaplanowane zostało na 27 lutego br.powrót