Inauguracja Europejskiego Kongresu Kultury

09-09-2011

„Kultura jest najważniejszym i najcenniejszym fragmentem kapitału współczesnej Europy”- mówił minister kultury Bogdan Zdrojewski otwierając oficjalnie Europejski Kongres Kultury. Jedno z najważniejszych wydarzeń programu kulturalnego polskiej prezydencji rozpoczęło się 8.09. br. we Wrocławiu.

Inauguracja Europejskiego Kongresu Kultury

Prezydent Bronisław Komorowski inauguruje Europejski Kongres Kultury. Przemawia. Na scenie: minister kultury Bogdan Zdrojewski, prof. Zygmunt Bauman , marszałek sejmu Grzegorz Schetyna, przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, Komisarz UE ds. Edukacji, Kultury, Wielojęzyczności i Młodzieży Androulla Vassiliou i prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz. Foto: Danuta Matloch

Minister Bogdan Zdrojewski zaznaczył, że kongres zgromadził zarówno twórców, intelektualistów, organizatorów imprez kulturalnych, jak i polityków oraz przedstawicieli Parlamentu Europejskiego. Zwrócił uwagę, jak ważna jest edukacja kulturalna i inwestycje w kulturę. Zaapelował także do członków Parlamentu Europejskiego, aby nie zabrakło na te cele środków.

Inauguracja Europejskiego Kongresu Kultury

Obecny na rozpoczęciu Kongresu prezydent RP Bronisław Komorowski podkreślał, że europejskość zawsze oparta była przede wszystkim o tożsamość kulturową. Prezydent uznał, że właśnie we Wrocławiu można zauważyć wielkość kultury europejskiej, wyrażającą się m.in. w poczuciu piękna różnorodności.

Zdaniem przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka Unia Europejska jest "zjednoczona w różnorodności". "27 krajów, pół miliarda obywateli, wielowiekowa historia i kultura na tyle spójna, że możemy nazwać ją jedną. W każdym zakątku Europy kultura oparta jest o te same mocne korzenie, antyczne i judeochrześcijańskie. Instytucje europejskie wspierają rozwój kultury, są jej mecenasem, promotorem" - mówił przewodniczący PE.

Według marszałka Sejmu Grzegorza Schetyny politycy muszą pomagać dziedzictwu Polski i Europy, a stanowienie prawa w Polsce i Unii Europejskiej powinno wiązać się z dochowaniem wierności ich kulturowemu dziedzictwu.

Unijna komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży Androulli Vassiliou stwierdziła, że kultura to kotwica i fundamenty Europy, która może także wesprzeć walkę z kryzysem gospodarczym. Jak dodała, rolę kultury podkreśla m.in. długookresowy program rozwoju społeczno-gospodarczego UE "Europa 2020", zastępujący Strategię Lizbońską.

W rozpoczęciu kongresu udział wzięli również m.in. prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz oraz Andrzej Wajda i Krzysztof Penderecki.

Inauguracji towarzyszył wykład prof. Zygmunta Baumana, nawiązujący do tematów podjętych przez niego w książce "Kultura w płynnej nowoczesności", która ukazała się wiosną w Polsce i Wielkiej Brytanii w ramach Krajowego Programu Kulturalnego Prezydencji 2011.

Europejski Kongres Kultury odbywa się pod hasłem "Art for Social Change". W jego programie znalazło się ponad 100 interdyscyplinarnych projektów i konferencji m.in. nieformalne spotkanie ministrów kultury i spraw audiowizualnych krajów Unii Europejskiej. Dyskusjom i debatom towarzyszą wydarzenia artystyczne m.in. pokazy filmów, spektakle, koncerty i wystawy. Kongres zakończy się 11.09. br.powrót