Inauguracja Komitetu Narodowych Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP

11-09-2017

Fot. Danuta Matloch

Fot. Danuta Matloch

Fot. Danuta Matloch

Fot. Danuta Matloch

Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Narodowych Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się 11 września 2017 r. w Pałacu Prezydenckim. Uczestniczyli w nim m.in. prezydent Andrzej Duda, marszałkowie Sejmu i Senatu: Marek Kuchciński i Stanisław Karczewski oraz ministrowie kultury – prof. Piotr Gliński i Jarosław Sellin.

Podczas spotkania Komitetu wiceminister Jarosław Sellin - pełnomocnik rządu ds. obchodów stulecia odzyskania niepodległości - przedstawił zebranym założenia przyjętego w maju br. przez rząd programu wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2021. Wiceminister przypomniał, że program obejmuje działania, które mają zachęcić Polaków do zaangażowania się w obchody 100. rocznicy odrodzenia państwa polskiego. Jak wyjaśnił, program „Niepodległa” definiuje trzy wartości wyróżniające polską tożsamość: wolność, poszanowanie godności i praw człowieka oraz solidarność.

Program „Niepodległa” zakłada osiągnięcie celów przez działania w trzech priorytetach. Pierwszy - to realizacja projektów upamiętniających stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę, za które odpowiedzialne będą narodowe instytucje kultury. Drugi priorytet zakłada włączenie Polaków we tworzenie obchodów poprzez uruchomienie dwóch programów dotacyjnych. Trzeci priorytet dotyczy upowszechniania za granicą opartego na wartościach wizerunku Polski.

Skład Komitetu

Powołanie Komitetu, w którego skład wchodzą m.in. prezydent, marszałkowie Sejmu i Senatu oraz premier, zakłada ustawa o obchodach 100-lecia niepodległości Polski, które przypada w 2018 roku. Zgodnie z ustawą w przygotowaniu narodowych obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości powinny brać udział także partie polityczne i inne ugrupowania.

Trzecią grupę podmiotów biorących udział w pracach Komitetu tworzą przedstawiciele Kościołów i innych związków wyznaniowych, środowisk kultury i nauki, samorządu terytorialnego, związków zawodowych, organizacji kombatanckich i innych organizacji społecznych lub osoby szczególnie zasłużone dla Polski. Osoby te powoływane i odwoływane będą przez prezydenta.

Cele Komitetu

Celem Komitetu jest realizowanie w latach 2017-21 zadań mających na celu upamiętnienie i uczczenie wydarzeń oraz osób związanych z odzyskaniem i utrwaleniem niepodległości przez Polskę. Jednym z głównych zadań Komitetu będzie coroczne uchwalenie na dany rok planu obchodów państwowych uroczystości.

Komitet będzie też promował w kraju i za granicą "ideę upamiętnienia odzyskania i utrwalenia niepodległości przez" Polskę, inicjował współpracę pomiędzy organami władzy państwowej, samorządu terytorialnego, Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi, partiami politycznymi, związkami zawodowymi, organizacjami kombatanckimi i innymi organizacjami społecznymi.

Będzie też wyrażał - na wniosek prezydenta - opinię w sprawach udzielenia patronatu prezydenta nad uroczystościami związanymi z uczczeniem rocznicy.

 

 

 powrót