Inauguracja roku akademickiego w uczelniach artystycznych

08-10-2012

„Wyobraźmy sobie, że mamy uczelnię teatralną w Waszyngtonie, gdzie profesorami są: Meryl Streep, Dustin Hoffman czy Robert de Niro. Nie ma takiej uczelni! A w Polsce jest - jest prof. Globisz, Trela, Stuhr” – podkreślał 1. 10 br. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski podczas rozpoczęcia roku akademickiego PWST im. Ludwika Solskiego w Krakowie.  3.10. br. minister uczestniczył w uroczystości w ASP w Gdańsku. 8.10.br. –wraz Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim- zainaugurował rok akademicki trzech wrocławskich szkół artystycznych: Akademii Muzycznej, Akademii Sztuk Pięknych oraz Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej.

Inauguracja roku akademickiego we WrocławiuInauguracja roku akademickiego we Wrocławiu /Fot. Mariusz Mikołajczyk/

Inauguracja roku akademickiego w Akademii Sztuk Pięknych w GdańskuInauguracja roku akademickiego w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Inauguracja roku akademickiego w uczelniach artystycznych Inauguracja roku akademickiego 2012/2013 w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie. Fot. Jacek Wrzesiński

Inauguracja roku akademickiego w uczelniach artystycznych Inauguracja roku akademickiego 2012/2013 w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie. Fot. Jacek Wrzesiński

Inauguracja roku akademickiego w uczelniach artystycznych Inauguracja roku akademickiego 2012/2013 w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie. Fot. Jacek Wrzesiński

W Gdańsku szef resortu przypomniał, że na kulturę wydaje się w ciągu roku w Polsce 11 miliardów złotych, z czego ok. 7,7 mld pochodzi z budżetu państwa i samorządów. „Polska kultura nie zawodzi; świat kultury daje nam szansę na to, aby pokazywać się w świecie z dumą i otwartą przyłbicą” – ocenił.  

Podczas uroczystości w krakowskiej PWST minister Zdrojewski mówił o niezbywalnej odpowiedzialności państwa w obszarze kultury oraz o potrzebnie edukacji artystycznej.  Jak ocenił, odpowiedzialność państwa obejmuje trzy obszary kultury. Po pierwsze- dziedzictwo narodowe. „W tej sferze nie ma możliwości zastąpienia państwa przez sponsorów prywatnych. One wspierają, ale nie są w stanie zastąpić państwa” – stwierdził.

Po drugie, infrastruktura, czyli odpowiedzialność państwa za gmachy, budynki, obiekty, w których odbywają się zajęcia i wykłady, ale też wydarzenia artystyczne.

Trzecim obszarem jest edukacja artystyczna i kulturalna, która – zdaniem ministra - przez wiele lat była lekceważona, zarówno jeśli chodzi o rozwój kompetencji artystycznych odbiorców sztuki, jak i w sferze edukacji samych artystów. „Na szczęście ten czas mamy za sobą. Dzięki fantastycznym pedagogom i zapotrzebowaniu, które zostało zbudowane i pomimo niżu demograficznego jest ogromne zainteresowanie studiowaniem nie tylko tu, w szkole teatralnej, ale także w akademiach muzycznych i akademiach sztuk pięknych” – powiedział.

W Polsce funkcjonuje 19 uczelni artystycznych nadzorowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dotacje na poprawę infrastruktury szkolnictwa artystycznego pochodzą zarówno ze środków budżetowych Ministerstwa, jak i z funduszy unijnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet XI „Kultura i dziedzictwo kulturowe”, z którego MKiDN przekazuje dotacje jako instytucja pośrednicząca. Do tej pory podpisano 18 umów o dofinansowaniu, o łącznej wartości projektów przekraczającej 601 mln zł. Wobec kolejnych 10 projektów podpisano decyzję dofinansowania.

Szkoły i uczelnie artystyczne dofinansowywane są także poprzez jeden z Programów Ministra - „Rozwój infrastruktury kultury”. W latach 2008 - 2012 w jego ramach przekazano 85 mln zł.powrót