Inauguracja Teatru Starego w Lublinie

13-03-2012

Lublin ma dziś swoje święto, nie pierwsze i nie ostatnie  - mówił podczas inauguracji Teatru Starego w Lublinie minister Bogdan Zdrojewski.  Gmach został odnowiony w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i  Środowisko- XI priorytet  „Kultura i dziedzictwo kulturowe”. Uroczyste otwarcie teatru odbyło się 11.marca br.

źródło: Kurier Lubelski

[Teatr Stary] to dobry przykład łączenia różnych elementów w jednej inwestycji – z jednej strony budujemy instytucję kultury, z drugiej – ratujemy zabytek. Doprowadzamy do pojawienia się nowego miejsca na mapie kulturalnej kraju. Cieszy mnie to co zaplanowano w tym obiekcie na najbliższe lata – myślę o aktywności skierowanej do osób starszych, do tych najmłodszych – ofertach edukacyjnych, muzycznych i teatralnych (…) – mówił minister Bogdan Zdrojewski. Podkreślił również, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadzi blisko 2700 projektów w całej Polsce – na Lubelszczyźnie resort pomaga w remontach w Gardzienicach i w Centrum Kultury w dawnym klasztorze powizytkowskim. Minister zapewnił również o zaangażowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w tegoroczną Noc Kultury.

Budynek Teatru Starego zlokalizowany w centrum Lublina to jeden z pierwszych teatrów miejskich na ziemiach polskich. Pochodzący z 1882 r. gmach jest wpisany do rejestru zabytków;  znajduje się  na obszarze, który został uznany przez Prezydenta RP za Pomnik Historii.  Jego elewację przyozdobiono charakterystycznymi płaskorzeźbami gryfów i masek, które przetrwały do dziś.

Z uwagi na zły stan techniczny obiekt został wyłączony z użytkowania w 1981 r.  Renowacja polegała na przebudowie budynku z zachowaniem układu konstrukcyjnego, elewacji i detalu architektonicznego.  Po trzydziestu latach artystycznej nieobecności  druga – obok krakowskiego Starego Teatru - najstarsza scena teatralna w Polsce wznawia działalność  jako miejsce interdyscyplinarne.  Połączy teatr z innymi dziedzinami sztuki: filmem, literaturą i muzyką.

Koszt projektu realizowanego w latach 2010-2012 wynosił 26, 3 mln zł, a dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 20 mln zł.

W ramach XI Priorytetu POIiS – „Kultura i dziedzictwo kulturowe”  w województwie lubelskim podpisano umowy na łączną kwotę  151,5 mln zł, z czego 97,4 mln zł to środki europejskie.

Do pobrania:

Wykaz projektówpowrót