Inauguracja Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego 2008 w Polsce

14-03-2008

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło 14 marca br. oficjalne otwarcie obchodów Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego (ERDM) w Polsce. Celem tej inicjatywy jest promocja dialogu międzykulturowego, wspieranie budowy spójnego, ale jednocześnie również otwartego środowiska kulturowego, w którym różne tożsamości etniczne, religijne i narodowe współistnieją ze sobą zarówno na poziomie całej wspólnoty europejskiej, jak i w obrębie poszczególnych państw członkowskich.

Idee Roku Dialogu wsparło swoim autorytetem szerokie grono znanych i cenionych ludzi kultury, nauki i sztuki z całej Europy. Wśród europejskich Ambasadorów Roku Dialogu Międzykulturowego znaleźli się m.in. popularny francuski piosenkarz Charlez Aznavour, wielokrotnie nagradzani belgijscy twórcy filmowi, bracia Jean - Pierre i Luc Dardenne, światowej sławy pisarz Paulo Coelho i Radu Mihaileanu - francuski reżyser i scenarzysta rumuńskiego pochodzenia. Nasz kraj reprezentowany jest w tym elitarnym gronie przez Agnieszkę HollandAdama Michnika. W obchody Roku zaangażowali się również krajowi Ambasadorowie ERDM - Leon Tarasewicz, Krzysztof Czyżewski, Piotr M. A. Cywiński oraz Janusz Witt.

W ramach Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego w Polsce zrealizowanych zostanie 13 projektów poświęconych szeroko rozumianej wielokulturowości. Poszczególne projekty wpisywać się będą w jeden z czterech priorytetów przyjętych dla obchodów ERDM w Polsce. Znajdą się wśród nich:

W trakcie Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego, w skali ogólnoeuropejskiej, przygotowanych zostanie 7 projektów, angażujących uczestników z wielu krajów i obejmujących dziedziny takie jak: kultura miejska, sztuka popularna, migracja, media, wymiana inicjatyw lokalnych, projekty wideo czy działania wspólnot imigrantów. Ponadto, w całej Unii na poziomie krajowym zrealizowanych zostanie również 27 projektów dotyczących różnych aspektów dialogu. Celem tych działań jest promocja korzyści płynących z różnorodności kulturowej oraz aktywne zaangażowanie obywateli w sprawy europejskie. W ramach Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego wsparte zostaną również badania i sondaże dotyczące problematyki z nim związanej.

Dodatkowo, na szczeblu krajowym, Narodowe Centrum Kultury powołało Radę Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego. Członkowie Rady ERDM wywodzą się z wiodących organizacji pozarządowych w Polsce, organizacji mniejszości etnicznych i narodowych, środowisk akademickich oraz instytucji i urzędów państwowych. Rada pełni funkcję doradczą podczas realizacji obchodów Roku w Polsce.powrót