Inauguracyjne posiedzenie III kadencji Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej

12-09-2012

Premier Donald Tusk wręczył w Warszawie nominację członkom Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. Inauguracyjne posiedzenie III kadencji MRO odbyło się 10 września w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Spotkaniu przewodniczył Prof. Władysław Bartoszewski. Nowymi wiceprzewodniczącymi MRO zostali: dr Barbara Engelking i Avner Shalev, Dyrektor Instytutu Yad Vashem, a sekretarzem Rady ponownie wybrany został Marek Zając.

Inauguracyjne posiedzenie III kadencji Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej
Fot. KPRM

" To wymaga niezwykłej determinacji, aby w dzisiejszych czasach, w sposób zaangażowany, poważny i odpowiedzialny, skłaniać ludzi we wszystkich krajach świata, by pamiętali o tym, o czym wszyscy może najchętniej by zapomnieli. Okropności II wojny światowej, a szczególnie koszmar obozów koncentracyjnych i Zagłada Żydów, to sprawy, które nadal nie mieszczą się w sercach i głowach ludzi. Dlatego tak ważna jest wasza praca, bowiem to, że to się w głowach i w sercach nie mieści, może sprawić, że to ulegnie zapomnieniu "- powiedział premier.

Międzynarodowa Rada Oświęcimska powstała w 2000 r. Jest organem opiniodawczo-doradczym Prezesa Rady Ministrów w zakresie ochrony i zagospodarowania nie tylko terenów byłego hitlerowskiego obozu zagłady Auschwitz lecz także innych Pomników Zagłady leżących w powojennych granicach Polski. Kadencja członków Rady, którymi są m.in. byli więźniowie Auschwitz, znane osobistości i autorytety w dziedzinie historii II wojny światowej, obozów koncentracyjnych i Holokaustu, trwa 6 lat.powrót