Inauguracyjne posiedzenie Komitetu ds. Pożytku Publicznego

11-12-2017

Na zdjęciu: Inauguracyjne posiedzenie Komitetu ds. Pożytku Publicznegofot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Inauguracyjne posiedzenie Komitetu ds. Pożytku Publicznegofot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Inauguracyjne posiedzenie Komitetu ds. Pożytku Publicznegofot. Danuta Matloch

 

Omówienie zasad pracy, przyjęcie regulaminu, a także dyskusja nad założeniem programu „Korpus Solidarności”. 11 grudnia br. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się inauguracyjne posiedzenie Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, którego przewodniczącym jest wicepremier prof. Piotr Gliński. Komitet zajmuje się m.in. koordynowaniem i monitorowaniem współpracy administracji rządowej z organizacjami społecznymi.

Komitet ds. Pożytku Publicznego jest nową instytucją, zajmujące się koordynowaniem i monitorowaniem współpracy administracji rządowej z organizacjami społecznymi, a także przygotowywaniem programów wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz opiniowaniem projektów aktów prawnych w zakresie oddziaływania na trzeci sektor.

W skład Komitetu wchodzą: przewodniczący (w randze członka Rady Ministrów), wiceprzewodniczący (sekretarz stanu w KPRM Adam Lipiński), sekretarz (dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Wojciech Kaczmarczyk), a także przedstawiciele wszystkich resortów w randze sekretarzy stanu.

Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński nominację na stanowisko przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego odebrał 14 listopada br. z rąk prezydenta Andrzeja Dudy.



powrót