Informacja o naborze na rzeczoznawców Ministra Kultury w zakresie opieki nad zabytkami

09-04-2009

Na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Kultury z 10 maja 2004 r. w sprawie rzeczoznawców Ministra Kultury w zakresie opieki nad zabytkami (Dz. U. Nr 124, poz. 1302), rzeczoznawcy powołani aktem nadania uprawnień rzeczoznawcy Ministra Kultury z dnia 21 stycznia 2005 r. utracili swoje uprawnienia z dniem 31 grudnia 2008 r.

W związku z tym Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór na rzeczoznawców w terminie do dnia. 15 lutego 2009 r. Wnioski o nadanie uprawnień rzeczoznawcy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zostały ocenione przez „Zespól do spraw rozpatrzenia wniosków o nadanie uprawnień rzeczoznawcy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”.

Jednocześnie podjęto decyzję o dodatkowym naborze kandydatów na rzeczoznawców. W związku z powyższym Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, uprzejmie prosi osoby zainteresowane uzyskaniem uprawnień rzeczoznawcy o składanie wniosków o powołanie na rzeczoznawcę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie opieki nad zabytkami według podanego niżej wzoru do dnia 30 kwietnia 2009 r. na adres: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departament Ochrony Zabytków, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa, fax 022 848-53-53.

Dziedziny opieki nad zabytkami, w których będą powołani rzeczoznawcy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wymagania stawiane kandydatom na rzeczoznawców, a także tryb składania wniosków określone zostały w rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie rzeczoznawców Ministra Kultury w zakresie opieki nad zabytkami (Dz.U.Nr 124, poz. 1302).

Przy rozpatrywaniu wniosków o nadanie uprawnień rzeczoznawcy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przez osoby posiadające poprzednio takie uprawnienia, ocenie podlegać będzie dotychczasowa działalność w tym zakresie, z uwzględnieniem prawidłowego wypełnienia wszystkich obowiązków rzeczoznawcy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.powrót