Informacja prasowa

24-05-2012

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski informuje, iż zamierza wyłonić dyrektora Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie.

Kandydat zostanie wybrany spośród osób o ugruntowanym dorobku artystycznym, posiadających istotne doświadczenie w pracy w teatrze, umiejętność kierowania zespołem oraz kontakty artystyczne na szczeblach ogólnopolskim i międzynarodowym.

Zaproszenia do udziału w postępowaniu zostały wysłane do: Jana Klaty, Bartosza Szydłowskiego, Michała Zadary, Tadeusza Bradeckiego i Grzegorza Jarzyny.

Minister może również wziąć pod uwagę kandydatów zarekomendowanych przez zainteresowane środowiska.

Kandydaci zostaną popr`oszeni o przedłożenie koncepcji kierowania Teatrem. Będą one podstawą do rozmowy, którą przeprowadzi powołany przez ministra zespół.

Wyłonienie kandydata planuje się na koniec czerwca bieżącego roku.powrót