Instytut Lwowski świętuje 25-lecie. Współpracownicy odznaczeni Medalami „Gloria Artis”

12-12-2017

Na zdjęciu: Instytut Lwowski - współpracownicy odznaczeni Medalami Gloria Artis fot. IPN

Na zdjęciu: Instytut Lwowski - współpracownicy odznaczeni Medalami Gloria Artis fot. IPN

Na zdjęciu: Instytut Lwowski - współpracownicy odznaczeni Medalami Gloria Artis fot. IPN

Na zdjęciu: Instytut Lwowski - współpracownicy odznaczeni Medalami Gloria Artis fot. IPN

Na zdjęciu: Instytut Lwowski - współpracownicy odznaczeni Medalami Gloria Artis fot. IPN

Na zdjęciu: Instytut Lwowski - współpracownicy odznaczeni Medalami „Gloria Artis”fot. M. Wojciechowski

Na zdjęciu: Rocznik Lwowskifot. IPN

Instytut Lwowski - Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Kresów Wschodnich świętuje 25-lecie działalności. Z tej okazji, 11 grudnia br. w Centrum Edukacyjnym IPN im. J. Kurtyki – Przystanek Historia odbyły się obchody jubileuszu. Podczas uroczystości trzech wieloletnich współpracowników Instytutu zostało odznaczonych Medalami „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Wicepremier Gliński: „Życzę dalszych sukcesów w przywracaniu pamięci historycznej”

- Do najcenniejszych inicjatyw Instytutu należy zaliczyć wydawnictwo „Rocznik Lwowski”, ukazujące się nieprzerwanie od 1992 r. To bezcenny zasób wiedzy o Mieście „Zawsze Wiernym”, nieodzowny nie tylko dla profesjonalnych badaczy, przede wszystkim historyków, historyków sztuki, literaturoznawców, lecz także dla wszystkich, którym nieobojętna jest przeszłość ziem Rzeczypospolitej Obojga Narodów – napisał w liście do uczestników uroczystości wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński.

Gratulując jubileuszu wicepremier życzył Instytutowi Lwowskiemu „dalszych sukcesów w przywracaniu pamięci historycznej tych ziem i zachowaniu jej dla przyszłych pokoleń Polaków”.

Instytut Lwowski - Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Kresów Wschodnich jest organizacją zasłużoną dla przywracania pamięci historycznej ziem południowo-wschodnich dawnej Rzeczypospolitej ze szczególnym uwzględnieniem Lwowa.

Instytut został założony przez redaktora Janusza Wasylkowskiego, lwowiaka, autora wielu publikacji poświęconych historii i kulturze Lwowa. Janusz Wasylkowski był wielokrotnie nagradzany i odznaczany za swoją działalność. Otrzymał m.in.: Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, Medal „Pro Memoria” oraz Nagrodę „Kustosz Pamięci Narodowej”. Sam Instytut od początku był prowadzony przez nieliczne grono entuzjastów, a jednocześnie wybitnych znawców problematyki przeszłości ziem kresowych.

Złoty, Srebrny i Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”

Jubileusz był również okazją by uhonorować działalność osób, które od lat współpracują z Instytutem Lwowskim. W imieniu wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego Medale „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” wręczyła Dorota Janiszewska - Jakubiak, zastępca dyrektora Departamentu Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych.

W szczególny sposób podkreślono zasługi dr. Krzysztofa Smolany, odznaczonego Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis”. Dr Smolana jest pracownikiem naukowym w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego; starszym kustoszem w Oddziale Porządkowania Zasobu w Archiwum Akt Nowych, koordynatorem sekcji do spraw dokumentacji II Rzeczypospolitej Polskiej. Od wielu lat prowadzi działania służące zabezpieczeniu oraz ratowaniu polskiego dziedzictwa archiwalnego m.in. w Ameryce Południowej: realizuje badania naukowe dotyczące poloników oraz kwerendy obejmujące rozproszone zbiory polonijne. Dzięki jego zaangażowaniu do Polski powróciło wiele cennych dokumentów. W okresie 1980-1986 był członkiem nieoficjalnie działającego Zespołu Historii Lwowa, pod kierunkiem doc. dr. hab. Artura Leinwanda. Od 1992 r. jest członkiem Kolegium Redakcyjnego „Rocznika Lwowskiego”, wydawanego przez Instytut Lwowski w Warszawie, a od 2010 r. współfundatorem i wiceprezesem zarządu (społecznie) Fundacji Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Kresów Wschodnich Instytut Lwowski. Jest autorem m.in. szczególnie cennej publikacji pt. „Słownik biograficzny polskiej służby zagranicznej 1918-1945” (Vol. I - V. Warszawa 2007-2013, Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych) oraz wielu prac publikowanych na łamach „Rocznika Lwowskiego”.

Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” otrzymał Jan Winglarek, w latach dziewięćdziesiątych XX wieku szef odbudowy Cmentarza Obrońców Lwowa (Orląt Lwowskich) we Lwowie, opiekun Miejsc Pamięci Narodowej, autor licznych publikacji przywracających pamięć o lwowskich Orlętach i poświęconych historii niezwykłej nekropolii, jaką jest Cmentarz Obrońców Lwowa, dziejom jego zniszczenia i odbudowy. W imieniu Jana Wingralka medal odebrał prezes Instytutu Lwowskiego, Janusz Wasylkowski.

Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” uhonorowano Bogdana Kasprowicza, współzałożyciela i członka władz organizacji działających w dziedzinie ochrony kultury i dziedzictwa narodowego: Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, śląsko-lwowskiego kabaretu „Teatrzyk bez granic”, Związku Ormian w Polsce im. ks. Abp. J. Teodorowicza, Stowarzyszenia Współpracy Europejskiej „Euromost”, Instytutu Lwowskiego – Fundacji Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Kresów Wschodnich, Stowarzyszenia Rodziny Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”. Bogdan Kasprowicz jest stałym współpracownikiem Instytutu Lwowskiego i autorem utworów literackich w „Roczniku Lwowskim”, a także zbiorów wierszy i piosenek, publikacji poświęconych Ormianom Polskim i organizatorem wielu przedsięwzięć związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego na dawnych ziemiach wschodnich RP.

Pamiątkowe medale, wystawa i koncert

Podczas jubileuszu, prezes Janusz Wasylkowski i wiceprezes dr Krzysztof Smolana wręczyli pamiątkowe medale osobom oraz instytucjom od lat współpracującym z Instytutem Lwowskiem. Uroczystości towarzyszyło otwarcie wystawy poświęconej 25-leciu działalności Instytutu a zakończył ją koncert „Lwowska piosenka na wygnaniu” w wykonaniu Teatru Performer i śląsko-lwowskiego kabaretu „Teatrzyk bez granic”.powrót