Internet w gminnych bibliotekach publicznych

06-08-2009

Porozumienie w sprawie utworzenia programu informatyzacji polskich bibliotek publicznych - podpisane dzisiaj w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego - to kolejny krok w budowie społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Jest to wspólny projekt Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Instytutu Książki oraz Grupy Telekomunikacja Polska.

Szczegóły Porozumienia zaprezentowano podczas konferencji prasowej, w której uczestniczyli: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Boni, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Witold Drożdż, Prezes Telekomunikacji Polskiej Maciej Witucki oraz Prezes Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Jacek Wojnarowski.

Porozumienie jest wynikiem działań na rzecz internetyzacji bibliotek, prowadzonych przez MKiDN i Instytut Książki - wykonawcę wieloletniego programu Biblioteka+ oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizującą pięcioletni Program Rozwoju Bibliotek Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Porozumienie wpisuje się również w długofalowe działania MSWiA - przewidziane w „Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce do roku 2013” oraz działania Grupy TP na rzecz rozwoju polskiego społeczeństwa informacyjnego.

Uczestnicy konferencji podkreślali istotną rolę Internetu jako narzędzia, które pozwoli bibliotekom na wsiach i w małych miastach przekształcić się w nowoczesne, multimedialne centra dostępu do wiedzy, kultury i informacji oraz ośrodki życia społecznego. Ponadto wskazywali, że program informatyzacji polskich bibliotek publicznych jest przykładem najlepszych działań instytucji rządowych, organizacji pozarządowych i sektora prywatnego na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce.

Na mocy Porozumienia, które będzie obowiązywać przez trzy lata, Grupa TP zaoferuje gminnym bibliotekom publicznym i ich filiom w Polsce bezpłatne podłączenie do Internetu w technologii przewodowej w tych lokalizacjach, w których będą odpowiednie warunki techniczne. W sytuacji, gdy w danej lokalizacji zapewnienie Internetu drogą kablową nie będzie możliwe, TP zapewni łącze bezprzewodowe. W każdej z lokalizacji TP zagwarantuje najwyższą możliwą przepływność łącza internetowego.

Z danych wynika, że blisko 40% spośród 8500 polskich bibliotek nie ma dostępu do Internetu. Problem ten dotyczy szczególnie placówek położonych z dala od dużych ośrodków miejskich. Takich bibliotek i ich filii na wsiach i w małych miastach jest 2500.powrót

Warto przeczytać