IV Międzynarodowa Konferencja UNESCO Pamięć Świata.

18-05-2011

Pod hasłem „Kultura – Pamięć – Tożsamość” przebiegać będzie IV Międzynarodowa Konferencja UNESCO Pamięć Świata. Odbędzie się ona w warszawskim Centrum Nauki Kopernik od 18. do 21. maja br. w Warszawie.Uroczysta inauguracja konferencji z udziałem jej honorowego patrona - ministra kultury Bogdana Zdrojewskiego - miała miejsce 18. 05. br. na Zamku Królewskim w Warszawie.

Minister Bogdan Zdrojewski podczas IV Międzynarodowej  Konferencji  UNESCO Pamięć Świata, Zamek Królewski Warszawa. Foto Danuta Matloch

Minister Bogdan Zdrojewski podczas IV Międzynarodowej Konferencji UNESCO Pamięć Świata, Zamek Królewski Warszawa. Foto Danuta Matloch

Program Pamięć Świata jest główną inicjatywą UNESCO w dziedzinie zachowania, udostępniania i promowania dziedzictwa dokumentacyjnego. Został utworzony w 1992 roku. Najbardziej znanym instrumentem jego oddziaływania jest międzynarodowa Lista, tworzona od 1997 roku. Co dwa lata, na wniosek IAC, Dyrektor Generalny UNESCO wpisuje na nią kolejne obiekty dziedzictwa dokumentacyjnego o szczególnym znaczeniu ogólnoświatowym. Obecnie międzynarodowa Lista obejmuje 193 wpisy, zgłoszone przez 82 kraje i 3 organizacje międzynarodowe. Na Liście znajduje się m.in. dziewięć obiektów zgłoszonych przez Polskę.

Warszawska konferencja służyć będzie nakreśleniu kierunków rozwoju Programu Pamięć Świata i możliwości współpracy na forum tego programu. W gronie prelegentów znaleźli się intelektualiści oraz wybitni eksperci nie tylko w dziedzinie dziedzictwa dokumentacyjnego, ale i problematyki dialogu kultur czy dziedzictwa niematerialnego. Wykład inaugurujący pt. „Pamięć zróżnicowana a świat współczesny” wygłosi prof. Rajmohan Gandhi. Swój udział w konferencji zapowiedzieli uczestnicy z ponad 70 krajów.

Jako jeden z istotnych rezultatów konferencji spodziewany jest dokument końcowy, dotyczący roli dziedzictwa dokumentacyjnego w procesach społecznych zachodzących w dzisiejszym świecie, zachowania go dla przyszłych pokoleń, jego udostępniania i miejsca w tym obszarze Programu UNESCO Pamięć Świata.

Konferencja organizowana jest z inicjatywy polskiego Krajowego Komitetu Programu Pamięć Świata przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych, Polski Komitet do spraw UNESCO oraz Narodowe Centrum Kultury.powrót