Izabela Kiszka-Hoflik pełniącą obowiązki dyrektora PISF

16-10-2017

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 16 października br. powierzył pełnienie obowiązków dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Izabeli Kiszce-Hoflik.

Z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej Izabela Kiszka-Hoflik związana jest od 2005 roku. Od marca 2016 r. pełniła funkcję pełnomocnika dyrektora PISF, kierując Działem Produkcji Filmowej i Rozwoju Projektów Filmowych. Wcześniej była  pełnomocnikiem dyrektora PISF ds. Współpracy Międzynarodowej.powrót