Jacek Purchla laureatem Nagrody Gieysztora

02-02-2011

Profesor Jacek Purchla- dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie, otrzymał Nagrodę im. prof. Aleksandra Gieysztora, w uznaniu m.in. wieloletniej pracy nad problematyką miast i rozwoju urbanistycznego.

Uroczystośc wręczenia Nagrody im. Gieysztora, Zamek Królewski, 1 lutego 2011r.

Uroczystośc wręczenia Nagrody im. Gieysztora, Zamek Królewski, 1 lutego 2011r.

Nagroda im. Gieysztora przyznawana jest za wybitne osiągnięcia mające na celu ochronę polskiego dziedzictwa kulturowego. Zalicza się do nich m.in.: działalność muzealną, konserwatorska, archiwalna i biblioteczna; utrwalanie i ochronę polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą. Wyróżniane są zarówno indywidualne, jak i zbiorowe inicjatywy mające na celu gromadzenie oraz ochronę śladów i pamiątek dziedzictwa kulturowego.

W uroczystości rozstrzygnięcia 12 edycji Nagrody, która odbyła się 1 lutego na Zamku Królewskim w Warszawie, uczestniczył Minister Kultury Bogdan Zdrojewski.powrót