Jan Ekier nie żyje

18-08-2014

Jan Ekier podczas uroczystości wręczenia Orderu Orła Białego w 2010 r. Fot. Danuta Matloch
Jan Ekier podczas uroczystości wręczenia Orderu Orła Białego w 2010 r. Fot. Danuta Matloch

15 sierpnia, w wieku 101 lat zmarł w Warszawie Jan Ekier- wybitny pianista, pedagog i kompozytor, który prawie całe swoje życie poświęcił Chopinowi.

Dziełem życia Jana Ekiera było Wydanie Narodowe Dzieł Fryderyka Chopina, którego był redaktorem naczelnym i nad którym prace rozpoczął w 1959 r. "Mamy dług wobec Chopina. Jego muzyka pozwalała nam przetrwać najgorsze chwile, a w okresach nadziei rozsławia kulturę polską w świecie. Jesteśmy winni twórcy to, by przedstawić jego dzieło w zamierzonej przez niego postaci" - tak profesor przekonywał ponad 55 lat temu do rozpoczęcia prac nad Wydaniem Narodowym. Uważał, że potrzebna jest publikacja utworów Chopina oddająca zamysł kompozytora w  jak najwierniejszy sposób i niwelująca poprawki licznych wydawców i wykonawców.

Redaktorzy wydania korzystali wyłącznie z autografów kompozytora, również z tych, o których zniszczenie Chopin prosił przed śmiercią. 36 tomów Wydania Narodowego z kompletem dzieł Chopina ukazało się w 2010 r. w Roku Chopinowskim w związku z 200. rocznicą urodzin kompozytora. Jest to pierwsze źródłowo – krytyczne wydanie całości dzieł Chopina.

Jan Ekier urodził się 29 sierpnia 1913 r. w Krakowie, w rodzinie z tradycjami muzycznymi. Ukończył studia muzykologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, a w 1937 r. został absolwentem Konserwatorium Warszawskiego, zdobył ósmą nagrodę III Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego i odbył pierwsze tournée artystyczne po Polsce. Podczas okupacji niemieckiej występował na tajnych koncertach i imprezach patriotycznych w Warszawie, komponował także muzykę dla partyzantów.

Po wojnie zajął się występami pianistycznymi i komponowaniem. Jan Ekier był również cenionym wykładowcą i nauczycielem. Dla pracy pedagogicznej i edytorskiej zrezygnował z własnej kariery pianistycznej, chociaż w latach 40. i 50. odnosił na tym polu sukcesy. Od 1949 do 1995 roku był jurorem konkursów chopinowskich. W 2010 r. został uhonorowany przez Prezydenta Komorowskiego Orderem Orła Białego- najwyższym odznaczeniem państwowym.powrót