Jarosław Czuba

09-04-2017
Jarosław Czuba

Dyrektor Generalny Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, powołany 25 stycznia 2016r.


Sekretariat
tel. +48 22 421 03 58
fax +48 22 826 19 24

e-mail:
sgeneralny
@mkidn.gov.pl

Urodzony 11 kwietnia 1977 roku w Piotrkowie Trybunalskim.

W latach 1997-2003 studiował prawo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Od 2003 do 2011 roku zdobywał wiedzę na kilku kierunkach studiów podyplomowych m. in.:  prawo spółek na Uniwersytecie Warszawskim, zarządzanie zasobami ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej, zarządzanie w administracji publicznej w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie, zarządzanie projektami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W 2006 r.  zdał  egzamin państwowy dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Po studiach w latach 2003-2006 pracował jako naczelnik wydziału w Urzędzie m. st. Warszawy.

Od roku 2006 związany z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W tym czasie objął funkcję Dyrektora Departamentu Prawno-Legislacyjnego. W zakresie powierzonego mu stanowiska realizował zadania w zakresie: legislacji, prawa autorskiego, prawa medialnego oraz obsługi prawnej resortu. W trakcie pełnienia funkcji Dyrektora Departamentu powierzone zostały mu obowiązki w/z Dyrektora Generalnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które wykonywał do 2008 roku.

W 2009 roku rozpoczął pracę w Narodowym Instytucie Audiowizualnym. Jako Zastępca Dyrektora kierował działaniami związanymi z digitalizacją, archiwizacją, edukacją, technologią informatyczną, a także pełnił nadzór nad zadaniami prawnymi i inwestycyjnymi oraz relacjami międzynarodowymi.

W latach 2014 - 2016 pracował w Telewizji Polskiej S. A., jako Dyrektor Ośrodka Dokumentacji i Zbiorów Programowych, gdzie odpowiadał m.in.: za digitalizację, archiwizację i udostępnianie zasobów programowych nadawcy publicznego. Uczestniczył w cyfryzacji cenionych dzieł filmowych i telewizyjnych. Był odpowiedzialny za opracowanie założeń największego programu digitalizacji zbiorów TVP ze środków Unii Europejskiej.

Pełnił funkcję Zastępcy przewodniczącego IFAP/PK ds. UNESCO oraz był członkiem Rady Programowo-Naukowej Filmoteki Narodowej.

W dniu 25 stycznia 2016 roku otrzymał powołanie na stanowisko Dyrektora Generalnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Materiały do pobrania:

Zdjęcie Dyrektora Generalnego MKiDN Jarosława Czuby (3.6MB)powrót