Jest decyzja Rady Ministrów o ustanowieniu programu wieloletniego „Budowa Muzeum II wojny Światowej w Gdańsku”

04-01-2011

Rada Ministrów zdecydowała o ustanowieniu programu wieloletniego „Budowa Muzeum II wojny Światowej w Gdańsku”, który będzie realizowany w latach 2011–2014. Na jego sfinansowanie zostanie przeznaczone 358,4 mln zł z budżetu państwa.

Muzeum ma być nowoczesnym obiektem pod względem formy, a także prowadzonej działalności wystawienniczej, edukacyjnej i badawczej. Ma służyć upowszechnianiu wiedzy o II wojnie światowej, pielęgnowaniu pamięci o jej ofiarach i bohaterach. Dzięki tej placówce Polska będzie mogła skuteczniej zwalczać nieprawdziwe i krzywdzące określenia „polskie obozy koncentracyjne”. Oczekuje się, że muzeum wypromuje Polskę, jako kraj wartości i postaw obywatelskich, realizujący program zbliżania do siebie ludzi. Muzeum powinno przyczynić się też do większego zainteresowania turystów Gdańskiem i województwem pomorskim.

To kolejny Wieloletni Program Rządowy, po przyjętym w październiku ubiegłego roku WPR „Kultura +”, którego celem była poprawa dostępu do kultury i zwiększenie uczestnictwa w kulturze w społecznościach lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. W jego ramach uruchomiono program „Biblioteka+”, którego celem jest przekształcenie publicznych bibliotek w Polsce w nowoczesne centra kultury. Wartość tego projektu wynosi ponad 500 mln zł.

Budowa muzeum jest realizacją zapowiedzi premiera Donalda Tuska, który w grudniu 2007 r. mówił o konieczności powołania instytucji ukazującej II wojnę światową ze wspólnej perspektywy: polskiej i europejskiej.

Rok 2011 to czas na przygotowanie niezbędnej dokumentacji technicznej inwestycji. Na ten cel przeznaczone zostało 14 274 000  zł ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.powrót