Juliusz Braun i Stanisław Jędrzejowski rekomendowani do rad nadzorczych TVP i Polskiego Radia

03-02-2011

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego rekomendował Juliusza Brauna do rady nadzorczej TVP S.A. oraz Stanisława Jędrzejewskiego do rady nadzorczej Polskiego Radia S.A.

Juliusz Braun ukończył studia na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, doktoryzował się z zakresu nauki o mediach na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Członek Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Od 1989 do 1999 r. poseł na Sejm, w okresie dwóch kadencji przewodniczący Komisji Kultury i Środków Przekazu. W latach 1999-2005 członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (do 2003 r. jej przewodniczący), pełnił też funkcję dyrektora generalnego organizacji samoregulacyjnej Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy.

Stanisław Jędrzejowski- socjolog i medioznawcza, w latach 90-tych członek zarządu i dyrektor Programu I Polskiego Radia. Zasiadał również w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. W czerwcu 2008 wszedł w skład powołanego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego zespołu do spraw przygotowania projektu nowej ustawy medialnej.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji rady nadzorcze Telewizji Polskiej S.A. i Polskiego Radia S.A. liczą po siedmiu członków:

W chwili obecnej Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zakończyła przesłuchania kandydatów, ale nie wskazała jeszcze 5 członków rad nadzorczych tych spółek. Kadencja rad nadzorczych rozpocznie się w momencie powołania wszystkich członków.powrót