Już blisko sto milionów zakontraktowane dla kultury w ramach Funduszy Europejskich

21-04-2009

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jedno z pierwszych ogłosiło wyniki konkursu na wykorzystanie Funduszy Europejskich, w wyniku którego rozdysponowanych zostanie ponad 690 mln PLN. Po ogłoszeniu 4.lutego br. przez Ministra listy projektów, które otrzymały najwyższą ocenę, od tempa pracy wnioskodawców, którzy muszą teraz przygotować i przedstawić pełną dokumentację wniosku w głównej mierze zależy czas w jakim umowy zostaną podpisane. Wnioskodawcy mają na to sześć miesięcy.

Liczba projektów, które uzyskują decyzję o dofinansowaniu, szybko rośnie. Jest to spowodowane dobrym przygotowaniem wniosków oraz uproszczeniem procedur wdrażania funduszy strukturalnych. Wartość zakontraktowanych do połowy kwietnia środków to 90 464 102 zł, co wynika z podpisania umów dla 4 projektów:

    * wyłonionych w trybie konkursowym:

      - Rozbudowa i przebudowa Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. L. Różyckiego w Kielcach – kwota dofinansowania: 15 000 000 zł,
      - Budowa sali koncertowej i jej wyposażenie w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej w Bielsku Białej – kwota dofinansowania: 17 313 857 zł.
      - Rewaloryzacja Zespołu Opactwa Cystersów wraz z otoczeniem w Krzeszowie – etap II – kwota dofinansowania: 22 210 245 zł

    * wyłonionych w trybie indywidualnym:

      - Budowa Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach, kwota dofinansowania: 35 940 000 zł,

Do końca maja br podpisane zostaną umowy dla kolejnych dwunastu projektów na łączną kwotę dofinansowania z EFRR 239,3 mln zł. Obecnie trwają ostatnie negocjacje zapisów umów dla konkretnych projektów w tym m.in. Muzeum Narodowego w Krakowie, PSM im Karłowicza w Krakowie oraz Gminy Sopot.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem prac przewidujemy, że do końca września 2009 r. podpisane zostaną wszystkie umowy o dofinansowanie dla projektów rekomendowanych w ramach zakończonego konkursu.

Biuletyn informacyjnypowrót