Kamień węgielny na budowie Centrum Konserwacji Wraków w Tczewie

24-11-2014

Minister Małgorzata Omilanowska podczas uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod Centrum Konserwacji Wraków Statków / fot. Przemysław Zieliński / Dziennik Bałtycki

Minister Małgorzata Omilanowska podczas uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod Centrum Konserwacji Wraków Statków / fot. Przemysław Zieliński / Dziennik Bałtycki

Centrum Konserwacji Wraków Statków wraz z Magazynem Studyjnym w Tczewie jest najnowszą inwestycją Narodowego Muzeum Morskiego. W uroczystości wmurowania kamienia węgielnego, która odbyła się 24 listopada br., uczestniczyła Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzata Omilanowska. Projekt uzyskał 22 mln zł dotacji w ramach Programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego Mechanizmu Finansowego EOG, którego operatorem jest MKiDN.

To ważne wydarzenie dla regionu i dla Tczewa, który odegrał istotną rolę w związkach Polski z morzem. Wystarczy przypomnieć, że to właśnie tutaj powstała pierwsza Szkoła Morska - podkreślała podczas uroczystości minister Omilanowska.

Nowy budynek Centrum Konserwacji Wraków Statków powstaje w centrum Tczewa, w strefie obrzeży Starego Miasta. Obiekt swoją formą będzie łączył historyczny, postprzemysłowy kontekst sąsiednich XIX-wiecznych budynków z nowoczesną architekturą.

Jednym z najważniejszych elementów budynku stanowi Magazyn Studyjny, w którym prezentowane będą wielkogabarytowe zabytki (kolekcja historycznych jachtów, fragmenty wraków statków i łodzi, wyposażenie oraz przykłady przewożonych przez statki towarów).  Dużą przestrzeń użytkową zajmą pomieszczenia pracowni konserwatorskiej. Przeprowadzona zostanie również konserwacja zabytków ruchomych, w szczególności kolekcji zabytkowych jachtów oraz elementów wraków wydobytych przez Muzeum. 

W Centrum prowadzony będzie wyjątkowy program kulturalno- edukacyjny, który ma wpłynąć na zwiększenie świadomości w zakresie morskiego dziedzictwa kulturowego. Obejmie on m.in. lekcje muzealne i ogólnorozwojowe zajęcia edukacyjne, a interaktywne stanowiska wykorzystywać będą współczesne rozwiązania i technologie.  

Projekt pn.: "Centrum Konserwacji Wraków Statków wraz z Magazynem Studyjnym w Tczewie - budowa infrastruktury kultury Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku" realizowany jest w ramach Programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego. Koszt całkowity - 27,2 mln zł, dofinansowanie-22, 2mln zł. Jego zakończenie planowane jest na kwiecień 2016 r.

Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego to, obok funduszy strukturalnych, największe źródło zewnętrznego finansowania kultury w Polsce.

Do roku 2009 na projekty z zakresu kultury, których operatorem jest MKiDN, nasz kraj uzyskał prawie 400 mln zł, z czego w ramach:

• Priorytetu Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego - 350 mln zł - na projekty inwestycyjne.

Zrealizowano 34 projekty, które dotyczą ważnych dla polskiej kultury i mających ponadregionalny zasięg obiektów rozmieszczonych na terenie całego kraju. Są to m.in. kompleksowe inwestycje dotyczące zabytków ujętych na Liście światowego dziedzictwa UNESCO (np. fortyfikacje Zamościa, Sukiennice w Krakowie, piwnice staromiejskie w Warszawie) czy projekty dotyczące Pomników Historii Prezydenta RP (np. Muzeum – Pałac w Wilanowie). Środki pochodzące z Mechanizmów Finansowych wsparły również budowę nowoczesnej infrastruktury (np. utworzenie Europejskiego Centrum Bajki) oraz renowację i digitalizację zabytkowych księgozbiorów (cieszyńskie dziedzictwo piśmiennicze).

• Funduszu Wymiany Kulturalnej - 38 mln zł - na przedsięwzięcia kulturalne.

Zrealizowano 72 projekty ze sfery kultury w ramach 4 obszarów priorytetowych: muzyki i sztuk scenicznych, sztuk plastycznych i wizualnych, dziedzictwa kulturowego oraz literatury i archiwów. Dofinansowanie uzyskać mogły projekty realizowane wspólnie z instytucjami z Państw – Darczyńców, dotyczące organizacji wydarzeń artystycznych, współpracy oraz wymiany artystów, współpracy szkół i uczelni artystycznych, współpracy ekspertów z obszaru dziedzictwa kulturowego, a także współpracy międzyinstytucjonalnej instytucji kultury i archiwów. W ramach zrealizowanych projektów łącznie odbyło się ponad 700 wydarzeń kulturalnych, w których udział wzięło ponad 2, 2 tys. artystów, a liczba widzów przekroczyła 500 tys. Projekty realizowane były na terenie Polski oraz Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

W ramach nowej perspektywy finansowej (do roku 2016) Polska dysponuje alokacją 320 mln zł, z czego:

- w ramach Programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego dofinansowanie o łącznej wartości ponad 275, 2 mln zł uzyskało 18 projektów; oprócz Centrum Konserwacji Wraków Statków m.in. Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum - Zamek w Łańcucie i Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu

- w ramach Programu Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej dofinansowanie otrzymały 53 projekty na kwotę prawie 41 mln zł.

Informację o programie można znaleźć na stronie internetowej: www.eog2016.mkidn.gov.pl

 powrót

Warto przeczytać