Kamień węgielny pod Filharmonią Folkloru Polskiego

03-10-2013

Podpisanie aktu erekcyjnego i wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Filharmonii Folkloru Polskiego w Zbąszyniu odbyło się 3 października br. W uroczystości wziął udział Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski. Obiekt powstanie dzięki unijnemu dofinansowaniu, na mocy umowy podpisanej przez ministra w listopadzie ub. r.

Podpisanie aktu erekcyjnego i wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Filharmonii Folkloru Polskiego w Zbąszyniu. fot. Mateusz Basiński
Podpisanie aktu erekcyjnego i wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Filharmonii Folkloru Polskiego w Zbąszyniu. fot. Mateusz Basiński

Podpisanie aktu erekcyjnego i wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Filharmonii Folkloru Polskiego w Zbąszyniu. fot. Mateusz Basiński
Podpisanie aktu erekcyjnego i wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Filharmonii Folkloru Polskiego w Zbąszyniu. fot. Mateusz Basiński

Podpisanie aktu erekcyjnego i wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Filharmonii Folkloru Polskiego w Zbąszyniu. fot. Mateusz Basiński
Podpisanie aktu erekcyjnego i wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Filharmonii Folkloru Polskiego w Zbąszyniu. fot. Mateusz Basiński

Podpisanie aktu erekcyjnego i wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Filharmonii Folkloru Polskiego w Zbąszyniu. fot. Mateusz Basiński
Podpisanie aktu erekcyjnego i wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Filharmonii Folkloru Polskiego w Zbąszyniu. fot. Mateusz Basiński

Projekt zakłada stworzenie nowoczesnego kompleksu edukacyjno - artystycznego. Zespół trzech obiektów: szkoła muzyczna, warsztaty budowy instrumentów ludowych oraz sala koncertowa będą połączone ze sobą wokół dziedzińca wewnętrznego. Obiekty te będą występować pod wspólną nazwą: Filharmonia Folkloru Polskiego w Zbąszyniu.

PSM w Zbąszyniu jest jedyną w Polsce instytucją, która kultywuje tradycje gry i nauki gry na instrumentach ludowych - wielkopolskich kozłach, mazankach i szałamajach. Wizytówką placówki jest klasa instrumentów ludowych. Przez długi czas to była jedyna tego typu klasa w Polsce i druga w Europie. W szkole tej od ponad półwiecza kształcą się kolejne pokolenia muzyków grających na charakterystycznych dla tego obszaru (tzw. „Region Kozła") instrumentach.

Wartość inwestycji to 11,7 mln zł, a dofinansowanie UE- 9,9 mln zł.

W ramach XI Priorytetu "Kultura i dziedzictwo kulturowe" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, którego operatorem jest MKiDN, podpisano 79 umów. Wartość całkowita projektów to ponad 3,77 mld zł, a kwota dofinansowania - przeszło 2,19 mld zł.

W całej Polsce do tej pory oddano do użytku 35 nowych lub wyremontowanych obiektów. Ostatnio:- Europejski Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice, Teatr Muzyczny Capitol we Wrocławiu, Centrum Kultury w klasztorze powizytkowskim w Lublinie, Bibliotekę Raczyńskich w Poznaniu, Europejskie Centrum Numizmatyki Polskiej w Krakowie, Szkołę Muzyczną w Sosnowcu, odnowioną elewację Zamku Królewskiego w Warszawie, Europejskie Centrum Muzyki w Lusławicach oraz dziedziniec na Wawelu. Wcześniej - m.in. nowy budynek Zespołu Szkół Plastycznych w Częstochowie, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, Operę i Filharmonię Podlaską, Filharmonię Świętokrzyską, Amfiteatr Tysiąclecia w Opolu, Operę Leśną w Sopocie, Państwową Wyższą Szkołę Teatralną we Wrocławiu, Galicyjski Rynek w Sanoku i Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Wykaz wszystkich projektów znajduje się na stronie: www.poiis.mkidn.gov.pl/front/page/get/54powrót