Kamień węgielny pod Muzeum II Wojny Światowej wmurowany

02-09-2012

Kamień węgielny pod budowę jednej z największych inwestycji Gdańska, Muzeum II Wojny Światowej, został w 1 września br. m.in. przez premiera Donalda Tuska i ministra kultury Bogdana Zdrojewskiego. Był to głaz znaleziony przez archeologów w czasie prac poprzedzających budowę placówki, na terenie działki, na której powstanie muzeum.

Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Muzeum II Wojny Światowej /fot. Tomasz Kamiński/Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Muzeum II Wojny Światowej /fot. Tomasz Kamiński/

Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Muzeum II Wojny Światowej /fot. Tomasz Kamiński/Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Muzeum II Wojny Światowej /fot. Dominik Jagodziński/

Wizualizacja Muzeum II Wojny ŚwiatowejWizualizacja Muzeum II Wojny Światowej

- To jest miejsce, które dla mojego pokolenia jest świadectwem wojny w namacalnym wymiarze. Wszyscy jesteśmy w jakimś sensie dziećmi tej wojny, w takim życiowym tego słowa znaczeniu. Chcemy, żeby polski głoś był słyszalny, dlatego zdecydowaliśmy się na inicjatywę tego nietradycyjnego muzeum – mówił premier Donald Tusk.

Muzeum ma być nowoczesnym obiektem pod względem formy, a także prowadzonej działalności wystawienniczej, edukacyjnej i badawczej. Ma służyć upowszechnianiu wiedzy o II wojnie światowej oraz pielęgnowaniu pamięci o jej ofiarach i bohaterach. Dzięki tej placówce Polska będzie mogła skuteczniej zwalczać nieprawdziwe i krzywdzące określenia „polskie obozy koncentracyjne”. Oczekuje się, że muzeum wypromuje Polskę, jako kraj wartości i postaw obywatelskich, realizujący program zbliżania do siebie ludzi. Powinno też przyczynić się do większego zainteresowania turystów Gdańskiem i województwem pomorskim.

- To muzeum ma być krzyczącym świadectwem nie tylko poprzez treść, ale też przez formę. Ma być materialnym depozytariuszem, najlepszym sposobem, mocnym, atrakcyjnym na przekazanie naszych myśli i uczuć, to świadectwo tego, jak my Polacy rozumiemy nasz obowiązek wobec pokoju. To najwspanialszy pomysł na kontynuację odbudowy Gdańska. Niech będzie świadectwem, że my wyciągnęliśmy najlepsze wnioski z wojny – dodał premier Donald Tusk.

Siedziba Muzeum będzie się mieścić przy ulicy Wałowej, położonej  w bezpośrednim sąsiedztwie dawnego Placu Heweliusza (obecnie Pl. Obrońców Poczty Polskiej), przy którym mieścił się budynek Poczty Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku.

Budynek dostosowany będzie do potrzeb przygotowywanej ekspozycji. Będzie pełnił nie tylko funkcję muzealną, ale stanie się żywym ośrodkiem edukacji, kultury oraz nauki, w którym połączone zostaną rozmaite funkcje – od wystawienniczej, poprzez ośrodek dokumentacji archiwalnej i badań naukowych do centrum spotkań krajowych i międzynarodowych.

Według założeń roboczych, ekspozycja stała  zajmie ok. 4 tys. m2, zaś powierzchnia przeznaczona na wystawy czasowe - ok. 1 tys. m2. powrót