Kolejne konkursy o dofinansowanie projektów w POIiŚ 2014-2020

02-03-2017

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako Instytucja Pośrednicząca 1 marca 2017 r. ogłosiło dwa nabory wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie projektów (dla regionów słabiej rozwiniętych oraz dla województwa mazowieckiego) w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Nabory trwają od 3 kwietnia 2017 r. do 4 maja 2017 roku.

Pula środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do rozdysponowania dla regionów słabiej rozwiniętych wynosi 500 mln zł, a dla województwa mazowieckiego - 95 mln zł.

Szczegółowe informacje, w tym pełne ogłoszenia o naborze, regulaminy oraz wykaz wymaganych załączników są zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.poiis.mkidn.gov.pl.powrót