Kolejne placówki w Państwowym Rejestrze Muzeów

22-07-2011

Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Chojnicach, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży oraz Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego zostały wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów. Decyzję w tej sprawie – na wniosek Komisji Kwalifikacyjnej- podpisał minister kultury Bogdan Zdrojewski.

Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Chojnicach

Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Chojnicach powstało w 1932 r. Jego siedzibą jest zespół sześciu zabytkowych baszt z XIV w. Znajdują się one w kompleksie średniowiecznych murów obronnych w centrum Chojnic, objętych Rejestrem Zabytków Nieruchomych Województwa Pomorskiego.
Zbiory gromadzone są w pięciu działach merytorycznych: archeologii południowego Pomorza, historii miasta Chojnice i regionu, etnografii południowych Kaszub, sztuki pomorskiej i ogólnopolskiej oraz zbiorów specjalnych z księgozbiorem pomorzoznawczym. Obecnie liczą one ponad 10 tys. muzealiów i 14 tys. pozycji bibliotecznych.
Do Muzeum należą również: Kolekcja historyczno – regionalna Albina Makowskiego oraz zamiejscowa ekspozycja w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu archeologicznego Kręgi Kamienne w Odrach.

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Muzeum II Wojny Światowej zostało powołane w 2008 r. Powstaniu placówki towarzyszyła idea utworzenia instytucji, która ukazywałaby drugą wojnę światową, łącząc perspektywę polską z doświadczeniami innych narodów europejskich. Zasadniczy nacisk położony zostanie na losy jednostek, społeczności i narodów, a historia militarna stanowić będzie jedynie tło narracji o życiu codziennym cywilów i żołnierzy, terrorze okupacyjnym, o takich zjawiskach jak: ludobójstwo, opór wobec okupanta, dyplomacja i wielka polityka.
Od początku istnienia - oprócz działalności ściśle muzealnej, polegającej na gromadzeniu i opracowywaniu eksponatów oraz pracy koncepcyjnej nad wystawą główną – Muzeum prowadzi działalność naukową i edukacyjną. Wydaje publikacje naukowe, organizuje wykłady otwarte, konferencje, debaty publiczne i projekty edukacyjne.
Przyszła siedziba, zaprojektowana przez gdyńskie studio architektoniczne „Kwadrat”, powstanie przy ul. Wałowej, nad Kanałem Raduni. Będzie miała około 15 tys. m² powierzchni, z czego około 6 tys. m² powierzchni wystawienniczej. Oficjalne otwarcie Muzeum planowane jest na rok 2014.

Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży

Muzeum Północno-Mazowieckie w Łomży zostało otwarte w 1948 roku. Jego strukturę tworzą działy: bursztynu, archeologiczny, etnograficzny, historyczny, numizmatyczny, sztuki i rzemiosła oraz Galeria Sztuki Współczesnej. Jako oddział funkcjonuje Skansen Kurpiowski imienia Adama Chętnika w Nowogrodzie.
Muzeum prowadzi działalność wystawienniczą, naukową, edukacyjną i popularyzatorską. Zbiory muzealiów liczą 30 tysięcy eksponatów ilustrujących dzieje i kulturę regionu. Wśród nich wyróżnia się kolekcja bursztynu z dorzecza Narwi oraz zbiór lamp naftowych i pater z przełomu XIX i XX wieku. Bogatą i urozmaiconą grupę stanowią zabytki etnograficzne z terenu Kurpiowszczyzny.
Od 1996 roku Muzeum przyznaje Nagrodę Bursztynowego Kierca - za szczególny wkład w rozwój, działalność i popularyzację instytucji.

Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego mieści się w murach najstarszego budynku uniwersyteckiego w Polsce - Collegium Maius, którego początki sięgają 1400 roku.
Prezentuje m.in. kolekcję historycznych instrumentów naukowych (jedyny w Polsce tak liczny zbiór - na czele z arabskim astrolabium datowanym na 1054 r. i zespołem trzech przyrządów astronomicznych o światowej randze muzealnej z lat 80. XV w.), rzemiosło artystyczne, zbiory malarstwa polskiego (m.in. portrety królów polskich, profesorów oraz obrazy m.in. A. Grottgera, J. Malczewskiego) i obcego (J. Massys, E. Delacroix) oraz zbiory rzeźby średniowiecznej.
Uzupełnieniem stałej ekspozycji jest edukacyjna wystawa pt. „Świat zmysłów”, na której - za pomocą interaktywnych modeli - można poznać tajniki budowy i zasady funkcjonowania narządów zmysłów.
Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego organizuje wystawy czasowe, lekcje muzealne dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także bierze czynny udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach kulturalnych.
W roku 2003 Collegium Maius zostało uhonorowane I nagrodą Sybilli za konserwację i adaptację zabytkowych podziemi.powrót