Kolejne spotkania w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Kultury

20-11-2017

Na zdjęciu: Wiceminister Wanda Zwinogrodzkafot. Danuta Matloch

W imieniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dziękujemy za udział w pierwszej części sympozjów Ogólnopolskiej Konferencji Kultury, które odbyły się we wrześniu 2017 r. Wspólnie z Państwem dyskutowaliśmy o stanie polskiej kultury w ramach pięciu konferencji branżowych, dedykowanych różnym dziedzinom sztuki – muzyki, kultury ludowej, teatru, sztuk wizualnych i tańca.

Zgodnie z zapowiedzią, zapraszamy Państwa do dalszej debaty o potrzebach polskich środowisk artystycznych w cyklu sześciu spotkań tematycznych, mających na celu rozszerzenie naszej dyskusji w obszarach najważniejszych, poruszonych dotychczas zagadnień.


Na przełomie listopada i grudnia odbędzie się II faza Konferencji Kultury. Jej harmonogram oraz tematy przedstawiają się następująco:

Zapisu na poszczególne wydarzenia można dokonać rejestrując się na stronie internetowej www.konferencjakultury.pl.
Zachęcamy również do przekazania informacji o zbliżającym się drugim cyklu Konferencji osobom, które Państwa zdaniem mogłyby być zainteresowane wzięciem udziału w dyskusji.powrót