Kolejne unijne środki na kulturę na Podlasiu i w Częstochowie

05-11-2012

13, 4 mln zł otrzyma Zespół Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego w Białymstoku na 2. etap rozbudowy i przebudowy swojej siedziby. Tę samą kwotę otrzyma Zespół Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie na  2. etap budowy nowoczesnego obiektu dydaktyczno-kulturalnego. Środki te pochodzą z  XI priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, którego operatorem jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  Umowy w tej sprawie szef resortu Bogdan Zdrojewski podpisał 5. listopada br.

Fot: Minister Bogdan Zdrojewski oraz Dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego w Białymstoku Adam Juchnowicz w trakcie ceremonii podpisania umowy na dofinansowanie remontu białostockiej placówki.
Fot: Minister Bogdan Zdrojewski oraz Dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego w Białymstoku Adam Juchnowicz w trakcie ceremonii podpisania umowy na dofinansowanie remontu białostockiej placówki.

Częstochowski Zespół Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego i  białostocki Zespół Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego znalazły się wśród 13 beneficjentów naboru ogłoszonego 1 marca br.  Wszystkie te projekty zostaną  dofinansowane łącznie kwotą  176,5 mln złotych, a umowy zostaną podpisane do końca listopada br.

Ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko XI Priorytetu: Kultura i dziedzictwo kulturowe na lata 2007 – 2013 do realizacji skierowano 64 projekty. Ich łączna wartość przekroczyła 3, 4 mld  zł, a kwota dofinansowania stanowi ponad 2 miliardy złotych.

W Częstochowie dzięki unijnemu dofinansowaniu – oprócz budowy ZSM (20,7 mln zł) realizowany był remont budynku Filharmonii Częstochowskiej ( 17,3 mln zł).

W województwie podlaskim wsparcie środków europejskich uzyskały projekty: budowa Opery i Filharmonii Podlaskiej - Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku (100, 6 mln zł),  przebudowa Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach (19, 1 mln zł) oraz rozbudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Białymstoku ( 15,2 mln zł).

Do tej pory w całej Polsce do użytku oddano 21 nowych lub wyremontowanych obiektów, wśród nich: Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Dziedzictwo Chopina na szlaku Traktu Królewskiego w Warszawie, Amfiteatr Tysiąclecia w Opolu, Państwową Wyższą Szkołę Teatralną we Wrocławiu oraz Galicyjski Rynek w Sanoku.

W tym roku m.in. wmurowano  kamień węgielny pod budowę nowej siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Ponadto otwarto Filharmonię Świętokrzyską i Operę Leśną w Sopocie.

Wykaz wszystkich realizowanych projektów znajduje się na stronie: www.poiis.mkidn.gov.plpowrót