KoLekcja w Królikarni

24-10-2011

Ekspozycja w Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego - oddziale Muzeum Narodowego w Warszawie - pomyślana została jako zapowiedź nowego wizerunku kilku galerii stałych w Gmachu Głównym MNW.

"KoLekcja w Królikarni" przedstawia publiczności znane jej dzieł, ale pokazane według nowego klucza - nie w sposób chronologiczno-geograficzny, lecz według podziału na gatunki malarskie i funkcje obrazów. Cel wystawy w Królikarni jest jednak szerszy, zawiera się w haśle: "Jak patrzeć?" i stanowi część specjalnego programu edukacyjnego przygotowanego dla widzów na czas rearanżacji muzealnych galerii.

Pierwsza część ekspozycji poświęcona jest przedstawieniom artystów przy pracy - w miejscach, w których powstają ich dzieła. Są to: warsztat szesnastowiecznego mistrza sztuki malarskiej, pracownia i sklep rytownika z XVII wieku, atelier dziewiętnastowiecznego malarza, ale także - często niekonwencjonalne - miejsca pracy współczesnego twórcy. Wizerunki pokazują nie tylko realia ich pracy, ale też sposób, w jaki byli, lub też w jaki chcieli być postrzegani - jako sprawni rzemieślnicy, skuteczni przedsiębiorcy, natchnieni wizjonerzy czy eksperymentatorzy społeczni. Ta część wystawy pozwala prześledzić zmieniającą się na przestrzeni dziejów pozycję artysty i koncepcję uprawiania sztuki.

W następnej sali znajdują się dzieła, które mogły wyjść, a w jednym przypadku naprawdę tak właśnie jest, z pracowni pokazanych na wcześniejszych wizerunkach. Dopełniają one zatem opowieści o sposobach pracy artystów, ale też zwracają uwagę na różnorodne funkcje dzieł sztuki, takie jak m.in. reprodukcyjna funkcja grafiki, ryciny jako kunsztowne dzieła kolekcjonerskie, obrazy religijne służące pogłębianiu pobożności czy malowidła historyczne wzmacniające świadomość narodową.

W kolejnych dwóch salach obrazy pogrupowane są według malarskich gatunków: historia, pejzaż, portret, scena rodzajowa, martwa natura. Jest to jednak tylko propozycja uporządkowania różnorodnych dzieł sztuki dawnej i współczesnej. Wybór dzieł ukazuje również, aczkolwiek w wielkim uproszczeniu, zmiany w obrazowaniu i różne, zmieniające się w czasie, rozwiązania najistotniejszych dla malarstwa, rysunku i grafiki problemów: sposoby przeniesienia złudzenia trójwymiarowej rzeczywistości na dwuwymiarowe podłoże, kreowanie autonomicznych przestrzeni artystycznych za pomocą koloru, światła i faktur, wreszcie "wyjście" dzieł sztuki poza ścisłe konwencje gatunków i rodzajów.

Wśród pokazywanych dzieł są zarówno prace artystów polskich (Władysław Podkowiński, Henryk Siemiradzki, Władysław Strzemiński, Edward Dwurnik i wielu innych) jak i zagranicznych (m.in. Francesco Bissolo, Bernardo Cavallino, Paul Signac, Victor Vasarely). Reprezentują rozmaite epoki artystyczne: od renesansu do współczesności.

Układ wystawy został pomyślany tak, by nie ograniczać inwencji widzów, lecz wręcz zachęcać ich do poszukiwania indywidualnych skojarzeń i tworzenia nieoczekiwanych spostrzeżeń, takich, o których kuratorzy, przygotowujący wystawę, nawet nie pomyśleli.

"KoLekcja w Królikarni" obejmuje także cały cykl wydarzeń towarzyszących: wykłady, spotkania z artystami, warsztaty.

Komisarze wystawy: Grażyna Bastek, Renata Higersberger, Maciej Monkiewicz, Joanna Sikorska, Agnieszka Tarasiuk.

Otwarcie: 21 października 2011, godz. 18:00.
Wystawa czynna do 3 czerwca 2012.

Galerie stałe Muzeum Narodowego w Warszawie przechodzą obecnie gruntowną modernizację. Zostaną udostepnione publiczności latem 2012 roku.

Królikarnia - Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego
Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie
ul. Puławska 113a
02-707 Warszawa


powrót