Kolekcja znaczków „Utracone dzieła sztuki”

19-11-2009

Reprodukcje dzieł sztuki, utraconych podczas II wojny światowej, znajdą się w nowej kolekcji znaczków wydanej wspólnie przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Pocztę Polską.

Nowa kolekcja znaczków jest swego rodzaju listem gończym, który ma za zadanie ułatwić odnalezienie zaginionych dzieł, będących kiedyś ozdobą polskich zbiorów. Emisja pierwszych trzech znaczków z serii „Utracone Dzieła Sztuki” rozpocznie się 20 listopada 2009 roku.

Przedstawiają one dzieła trzech wielkich mistrzów Albrechta Dürera (1471-1528), Rembrandta van Rijn (1606-1699) oraz Paula Rubensa (1577-1640), zaginione w wyniku II wojny światowej i wciąż poszukiwane przez Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Muzea Narodowe w Gdańsku i w Warszawie.

Pierwszy dzień emisji trzech znaczków uświetni wydanie okolicznościowych kopert z portretami twórców poszukiwanych dzieł. Ryciny te pochodzą ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie: