Komisja Europejska tworzy sieć ekspertów w dziedzinie kultury

23-07-2010

Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury Komisji Europejskiej ogłosiła otwarty konkurs ofert, w rezultacie którego utworzona zostanie Europejska Sieć Ekspertów ds. Kultury (European Expert Network on Culture). Ma ona zgromadzić wiodące centra badawcze i indywidualnych ekspertów, którzy służyć będą Komisji radą i specjalistyczną wiedzą. Termin na zgłoszenia upływa 17 września br. Szczegółowe informacje znajdują się na stronach:ec.europa.eu/culture/news/news2718_en.htm (ogólny opis konkursu) oraz http://ec.europa.eu/culture/calls-for-proposals/call2711_en.htm (dokumentacja konkursu). Zachęcamy do udziału!



powrót