Kompetencje w kulturze

21-07-2011

Konieczność uwzględnienia kultury w przyszłej perspektywie finansowej UE, wspierania przez kraje członkowskie digitalizacji i legalnego udostępniania dzieł audiowizualnych. To najważniejsze wnioski zakończonej 20.07. br. konferencji "Kompetencje w kulturze".  Konferencja – zorganizowana przez MKiDN we współpracy z Narodowym Centrum Kultury - odbywała się w ramach prezydencji Polski w Radzie UE.

Konferencja Kompetencje w kulturze

Wiceminister kultury Monika Smoleń podczas konferencji „Kompetencje w kulturze”. Obok- Michał Merczyński- dyrektor Narodowego Instytutu Audiowizualnego, Jan Truszczyński z Komisji Europejskiej oraz David Uwemedimo ze Światowej Organizacji Własności Intelektualnej.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele instytucji kultury (m.in. archiwów, bibliotek, muzeów), organizacji pozarządowych, organizacji komercyjnych, fundacji i stowarzyszeń.

Panele dyskusyjne zostały pogrupowane w trzy główne tematy: kultura, sprawy audiowizualne i prawo autorskie. Podczas inauguracji konferencji wiceminister kultury Monika Smoleń mówiła o roli kompetencji kulturalnych. David Uwemedimo ze Światowej Organizacji Własności Intelektualnej omówił funkcjonowanie organizacji zbiorowego zarządzania w otoczeniu cyfrowym. Dyrektor Narodowego Instytutu Audiowizualnego Michał Merczyński zapowiedział wrześniowy Europejski Kongres Kultury. Jan Truszczyński z Komisji Europejskiej mówił natomiast o powiązaniach pomiędzy kulturą, edukacją i nauką.

Konferencja „Kompetencje w kulturze” odbywała się w d. 18-20. lipca br. warszawskim Centrum Nauki Kopernik.
 powrót