Komputery dla bibliotek

28-08-2012

„Kraszewski. Komputery dla bibliotek” - to nowy program dotacyjny Instytutu Książki realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2012.  Termin naboru wniosków o dofinansowanie upływa 30 września br.

Celem programu jest podniesienie standardu bibliotek publicznych poprzez wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt komputerowy umożliwiający użytkownikom korzystanie z Internetu, a bibliotekarzom katalogowanie zbiorów oraz ich udostępnianie  on-line. 

Program jest skierowany do wszystkich bibliotek publicznych w Polsce. W ramach otrzymanego dofinansowania biblioteki gminne, miejskie oraz powiatowe będą mogły zakupić sprzęt komputerowy wraz z urządzeniami peryferyjnymi i niezbędnym oprogramowaniem. Wojewódzkie biblioteki publiczne będą natomiast mogły pozyskać środki na poprawę infrastruktury serwerowej poprzez zakup serwerów, zapory sieciowej i/lub aktywnych urządzeń sieciowych.

Nazwa programu nawiązuje do obchodzonego obecnie Roku Józefa Ignacego Kraszewskiego – ustanowionego przez Sejm RP.

Więcej informacji znajduje się na stronie Biblioteki +powrót