Komunikat

05-08-2016

 

W związku z pojawiającymi się publicznie pytaniami i wątpliwościami związanymi z terminem ogłoszenia aktu połączenia Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku z Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje, że przepisy ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej nie nakładają obowiązku wydania aktu o połączeniu tych placówek muzealnych natychmiast po upływie 3 miesięcy od wydania obwieszczenia o zamiarze połączenia.

Zgodnie z przepisami, po trzech miesiącach MKiDN może podjąć działania zmierzające do połączenia muzeów, w tym określić jego termin.

Obecnie minister kultury i dziedzictwa narodowego przygotowuje się do wydania odpowiedniego aktu.powrót