Komunikat

28-02-2017

28 lutego 2017 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego odwołał Tadeusza Zielniewicza ze stanowiska dyrektora Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Odwołanie nastąpiło po zasięgnięciu opinii związku zawodowego oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez Muzeum.

Odwołanie wynika z naruszeń przepisów prawa w związku z zajmowanym przez Tadeusza Zielniewicza stanowiskiem dyrektora Muzeum, potwierdzonych wynikami kontroli przeprowadzonej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2016 r. Naruszenia te doprowadziły między innymi do wydania prawomocnych wyroków za stosowanie w Muzeum praktyk mobbingowych czy naruszenia dóbr osobistych pracowników oraz skutkowały koniecznością wypłaty przez Muzeum w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 28 czerwca 2016 r. odszkodowań na łączną kwotę 191 088, 16 zł.

W związku z ustaleniami kontroli Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego uznał za niemożliwe dalsze pełnienie przez Tadeusza Zielniewicza obowiązków dyrektora jednej z najbardziej prestiżowych instytucji kultury w Polsce.

Jednocześnie 1 marca 2017 r. pełnienie obowiązków dyrektora Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie zostanie powierzone dr. hab. Zbigniewowi Wawrowi.

 

 powrót