Komunikat

23-03-2017

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego stanowczo potępia akt wandalizmu na Cmentarzu Żołnierzy Armii Czerwonej przy al. Żwirki i Wigury w Warszawie. Miejsca spoczynku żołnierzy znajdujące się na terytorium Polski powinny być nienaruszalne i otoczone opieką zgodnie z polskim prawem, obowiązującymi umowami międzypaństwowymi i zasadami współpracy międzynarodowej. Władze Rzeczypospolitej Polskiej od początku wywiązują się ze swoich zobowiązań dotyczących grobów i cmentarzy wojennych wynikających z umów, w tym Umowy polsko- rosyjskiej o grobach i miejscach pamięci ofiar wojen i represji z dnia 22 lutego 1994 r. i deklarują gotowość dalszej współpracy ze stroną rosyjską w tej materii. Powyżej wspomniane akty wandalizmu będą ścigane prawem, a skutki ich będą natychmiast usuwane.

Jednocześnie MKiDN podkreśla, że cmentarze żołnierzy sowieckich w Polsce korzystają z zakresu ochrony prawnej, jaka nie przysługuje pomnikom gloryfikującym narzucony Polsce po II wojnie światowej przez Związek Sowiecki komunistyczny totalitaryzm.

Wobec powyższego akt wandalizmu  na Cmentarzu Żołnierzy Armii Czerwonej przy al. Żwirki i Wigury w Warszawie nie stanowi w żadnym wypadku wyrazu poglądów i działań jakichkolwiek liczących się grup społeczeństwa polskiego i jest sprzeczny z polską tradycją poszanowania miejsc spoczynku poległych żołnierzy i cywilnych ofiar wojny, niezależne od ich narodowości i pochodzenia.



powrót