Komunikat dotyczący druków świadectw dla uczniów szkół i placówek artystycznych

28-06-2018

Na zdjęciu: Przybory szkolnefot. Danuta Matloch

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyraża ubolewanie z powodu zamieszania dotyczącego druków świadectw dla uczniów szkół i placówek artystycznych. Jednocześnie zapewnia, że uczniowie nie mają powodu do niepokoju – wszystkie oceny i wyniki egzaminów pozostają w mocy. Szkoły, które wydały świadectwa na nieaktualnych drukach, zobowiązane są je wymienić.

Z danych MKiDN wynika, że problem dotyczy 17 proc. szkół w całej Polsce, w większości regionów są to przypadki incydentalne.

Rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych oraz innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych stanowi część zestawu aktów prawnych skorelowanych z reformą szkolnictwa ogólnego. Jego wydanie musiało zostać poprzedzone wejściem w życie nowego rozporządzenia w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych.  

Szkoły były jednak informowane na bieżąco przez wizytatorów Centrum Edukacji Artystycznej o konieczności zamawiania i wypełniania nowych druków świadectw. Nowe druki zostały przygotowane z wyprzedzeniem i były rozsyłane do szkół od chwili podpisu rozporządzenia, w terminie, który umożliwiał ich właściwą dystrybucję.

Zdecydowana większość szkół (83 proc.) wystawiła prawidłowe świadectwa. Pozostałe 17 proc. powinno dołożyć starań, aby wymiana dokumentów była jak najmniej dotkliwa i kłopotliwa dla uczniów. Młodzież nie powinna ponosić konsekwencji zaniedbań i niedopatrzeń osób odpowiedzialnych za organizację procesu edukacji.powrót