Komunikat MKiDN dotyczący willi Granzowa

07-06-2016

Gruzy budynku

Gruzy budynku

Gruzy budynku

Gruzy budynku

 

W artykule pt. „Warszawa straciła cenny budynek. To już koniec willi Granzowa”, opublikowanym 4 czerwca w Gazecie Wyborczej i na portalu warszawa.wyborcza.pl, znalazły się mylące informacje nie odzwierciedlające stanu faktycznego.

Wbrew temu, co sugeruje tytuł i lead artykułu, zabytek ten przestał istnieć dwa lata temu- we wrześniu 2014 r., w wyniku rozbiórki przeprowadzanej na podstawie prawomocnego pozwolenia Stołecznego Konserwatora Zabytków.

W trakcie rozbiórki, przeprowadzonej z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu zostały zniszczone unikalne płytki ceramiczne, elewacje i cegły, a nawet wykopano fundamenty budynku, co uniemożliwia jego odbudowanie zgodnie z pozwoleniem konserwatora. Z powodu utraty wartości historycznej i artystycznej zabytku, na podstawie art. 13 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Generalny Konserwator Zabytków był zobowiązany skreślić z rejestru zabytków pusty plac, na którym znajdowała się zburzona wcześniej willa Granzowa i ogród.

Zdjęcie dołączone do artykułu wprowadza czytelników w błąd, co do aktualnego wyglądu obiektu, przedstawiając willę Granzowa w stanie sprzed dwóch lat. Obecnie, w miejscu gdzie stała willa znajduje się pusty plac.powrót